Bơm nước giếng khoan thả chìm Ircem - Thuận Phú Group
0932.110.390