Cấu Tạo Và Phân Loại Máy Bơm Nước Ly Tâm Cánh Quạt

Cấu tạo máy bơm nước ly tâm gồm có nhiều bộ phận được kết nối với nhau như bánh xe công tác, đường ống hút, ống đẩy, van 1 chiều, roong chống rỉ nước,… Bài viết chi tiết có đầy đủ hình ảnh minh họa giúp bạn dễ hiểu và hình dung.