Bơm Định Lượng Blue White C645-P,C660-P,C6125-P,C6250-P,C6250-HV
0932.110.390