Bảng giá máy bơm nước Pentax 1HP (750W) 1 và 3 pha 2019

Bảng giá máy bơm nước Pentax 1hp (ngựa), loại công suất nhỏ chuyên dùng để bơm nước lưu lượng thấp, dòng sản phẩm 1 pha và 3 pha.