Báo giá máy bơm nước Pentax 3 pha 380V nhập khẩu Ý 2023

Máy bơm nước Pentax 3 pha là máy bơm sử dụng điện áp 380V, máy bơm nước Pentax 3pha được nhập khẩu từ Ý với chất lượng cao, đầy đủ CO/CQ.

Máy bơm nước Pentax Ý có rất nhiều dòng sản phẩm đáp ứng được hầu như mọi nhu cầu của khách hàng, từ bơm nước đẩy cao, bơm chìm nước thải – bùn loãng, bơm hỏa tiễn, bơm ly tâm trục ngang – trục đứng, máy bơm tăng áp.

Dưới đây là bảng giá bán lẻ máy bơm Pentax Ý 3 pha 380V, quý khách vui lòng liên hệ nhân viên kinh doanh để nhận được báo giá chiết khấu.

 

Xem thêm:

 

LIÊN HỆ NHÂN VIÊN KINH DOANH ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ MỚI NHẤT

 

Bảng báo giá máy bơm Pentax Ý 3 pha 220V 2023

 

STT MODEL CÔNG SUẤT
HP
ĐIỆN ÁP ĐƯỜNG KÍNH ỐNG LƯU LƯỢNG
Q (m3/h)

Giá bán bơm đẩy cao dân dụng Pentax 3 pha

Máy bơm đẩy cao Pentax 3 pha SERIE : INOX

1 Máy bơm đẩy cao Pentax 3 pha INOXT100/62 (cánh Inox) 1 380 34 – 34 0.6 – 3

Bơm 3 pha 380V Pentax SERIE : CR

2 Máy bơm đẩy cao Pentax 3 pha CRT 100 1 380 49 – 42 2.4 – 16.8

Máy bơm đẩy cao Pentax 3 pha SERIE : CM

3 Máy bơm nước đẩy cao Pentax 3 pha CMT 100 1 380 34 – 34 1.2 – 5.4
4 Máy bơm đẩy cao Pentax 3 pha CMT 160 1,5 380 34 – 34 1.2 – 6.6
5 Máy bơm đẩy cao Pentax 3 pha CMT 210 2 380 34 – 34 1.2 – 7.2
6 Máy bơm đẩy cao Pentax 3 pha CMT 310 3 380 34 – 34 1.2 – 7.8
7 Máy bơm đẩy cao Pentax 3 pha CMT 314 3 380 34 – 34 1.2 – 7.8
8 Máy bơm đẩy cao Pentax 3 pha CMT 550 5,5 380 60 – 42 3.0 – 21

Máy bơm dân dụng Pentax Ý 3 pha SERIE : CAB

9 Máy bơm dân dụng Pentax Ý 3 pha CABT 200 2 380 49 – 34 1.2 – 6.6
10 Máy bơm dân dụng Pentax Ý 3 pha CABT 300 3 380 49 – 34 1.2 – 8.4

Giá máy bơm 3 pha 380V Pentax SERIE : MB

11 Giá máy bơm dân dụng Pentax Ý 3 pha MBT 200 2 380 49 – 42 2.4 – 9.6
12 Giá máy bơm dân dụng Pentax Ý 3 pha MBT 300 3 380 49 – 42 2.4 – 12

Giá bơm dân dụng Pentax 380V SERIE : MPX

13 Giá bơm dân dụng Pentax 380V MPXT 120/5 1,2 380 34 – 34 0.6 – 4.8

Giá bơm đẩy cao 3 pha Pentax Ý SERIE : CAM

14 Máy bơm nước 3 pha 1HP Pentax Ý CAMT 100 1 380 34 – 34 0.6 – 3.6
15 Giá bơm đẩy cao 3 pha Pentax Ý CAMT 200 2 380 49 – 42 1.2 – 7.2

Giá bán máy bơm nước tưới cây 3 pha Pentax

Máy bơm lưu lượng 3 pha Pentax Ý SERIE : CH

16 Máy bơm lưu lượng 3 pha Pentax Ý CHT 160 1,5 380 60 – 60 6 – 27
17 Máy bơm lưu lượng 3 pha Pentax Ý CHT 210 2 380 60 – 60 6 – 27
18 Máy bơm lưu lượng 3 pha Pentax Ý CHT 310 3 380 60 – 60 6 – 27
19 Máy bơm lưu lượng 3 pha Pentax Ý CHT 400 4 380 90 – 60 6 – 42
20 Máy bơm lưu lượng 3 pha Pentax Ý CHT 550 5,5 380 90 – 60 6 – 42

Giá bơm lưu lượng Pentax Ý 380V SERIE : CS

21 Bơm lưu lượng 3 pha Pentax CST 200/3 2 380 90 – 90 15 – 48
22 Máy bơm nước 3 pha 2.2kw Pentax CST 300/3 3 380 90 – 90 15 – 60
23 Máy bơm nước 3 pha 3Kw Pentax CST 400/3 4 380 90 – 90 15 – 60
24 Bơm lưu lượng 3 pha Pentax 380V CST 550/4 5,5 380 114 – 114 36 – 96

Máy bơm đẩy cao 3 pha Pentax Ý SERIE : CB

25 Máy bơm đẩy cao 3 pha Pentax Ý CBT 600 5,5 380 49 – 42 1.5 – 13.5
26 Máy bơm 3 pha 5Kw Ý CBT 800 7,5 380 60 – 42 6 – 30

Máy bơm tăng áp tự động Pentax 3 pha – BIẾN TẦN (EPIC)

27 Máy bơm tăng áp tự động Pentax 3 pha CMT 100/00 230 + EPIC 1 380 34 – 34 1.2 – 5.4
28 Máy bơm tăng áp tự động Pentax 3 pha CMT 160/00 230 + EPIC 1,5 380 34 – 34 1.2 – 6.6
29 Máy bơm tăng áp tự động Pentax 3 pha CABT 200/00 230/40-50 S.D + EPIC 2 380 49 – 34 1.2 – 6.6
30 Máy bơm tăng áp tự động Pentax 3 pha CAMT 100/00 230/40-50 S.D + EPIC 1 380 34 – 34 0.6 – 3.6

Bảng giá máy bơm điện ly tâm trục đứng Pentax 3 pha

Máy bơm ly tâm trục đứng Pentax 3pha SERIE : UV – cánh phíp

31 Máy bơm ly tâm trục đứng Pentax 3pha U5V-200/7T 2 380 42 – 42 1.8 – 8.4
32 Máy bơm Pentax 3HP 3pha U5V-300/10T 3 380 42 – 42 1.8 – 8.4
33 Máy bơm ly tâm trục đứng Pentax 3pha U7V-350/7T 3,5 380 42 – 42 2.4 – 10.2
34 Máy bơm ly tâm trục đứng Pentax 3pha U7V-300/6T 3 380 42 – 42 2.4 – 10.2
35 Máy bơm ly tâm trục đứng Pentax 3pha U7V-400/8T 4 380 42 – 42 2.4 – 10.2
36 Máy bơm nước 5 Ngựa 3 pha Pentax 3pha U7V-550/10T 5,5 380 42 – 42 2.4 – 10.2
37 Máy bơm ly tâm trục đứng Pentax 3pha U9V-550/10T 5,5 380 49 – 42 3.6 – 15.6
38 Máy bơm ly tâm trục đứng Pentax 3pha U18V-750/8T 7,5 380 60 – 49 6 – 24
39 Máy bơm ly tâm trục đứng Pentax 3pha U18V-900/9T 9 380 60 – 49 6 – 24

Máy bơm nước Pentax 3 pha – trục đứng cánh inox serie : USV (bơm nước nóng < 110 độ C)

40 Máy bơm Pentax 3HP U7SV-300/6T 3 380 42 – 42 2.4 – 10.8
41 Máy bơm nước Pentax 3 phaU7SV-400/8T 4 380 42 – 42 2.4 – 10.8
42 Máy bơm nước Pentax 3 phaU7SV-550/10T 5,5 380 42 – 42 2.4 – 10.8

Máy bơm ly tâm trục đứng Pentax 3 pha  – cánh phíp SERIE : ULG

43 Máy bơm ly tâm trục đứng Pentax 3 phaU18LG – 920/10T 9,2 380 60 – 60 6 – 24
44 Máy bơm ly tâm trục đứng Pentax 3 phaU18LG – 1000/11T 10 380 60 – 60 6 – 24

Máy bơm trục đứng Pentax 380V – cánh inox SERIE : USLG (bơm nước nóng < 110 ĐỘ C )

45 Máy bơm trục đứng Pentax 380V U3SLG 350/14T 3,5 380 42 – 42 0.6 – 4.8
46 Máy bơm trục đứng Pentax 380V U3SLG 400/18T 4 380 42 – 42 0.6 – 4.8
47 Máy bơm trục đứng Pentax 380V U5SLG 400/14T 4 380 42 – 42 1.8 – 7.2
48 Máy bơm trục đứng Pentax 380V U5SLG 450/ 16T 4,5 380 42 – 42 1.8 – 7.2
49 Máy bơm trục đứng Pentax 380V U5SLG 550/18T 5,5 380 42 – 42 1.8 – 7.2
50 Máy bơm trục đứng Pentax 380V U5SLG 600/20T 10 380 42 – 42 1.8 – 7.2
51 Máy bơm trục đứng Pentax 380V U7SLG 750/12T 7,5 380 42 – 42 2.4 – 9.6
52 Máy bơm trục đứng Pentax 380V U7SLG 800/14T 8 380 42 – 42 2.4 – 9.6
53 Máy bơm trục đứng Pentax 380V U7SLG 900/16T 9 380 42 – 42 2.4 – 9.6
54 Máy bơm trục đứng Pentax 380V U7SLG 950/18T 9,5 380 42 – 42 2.4 – 9.6
55 Máy bơm trục đứng Pentax 380V U7SLG 1000/20T 10 380 42 – 42 2.4 – 9.6
56 Máy bơm trục đứng Pentax 380V U9SLG 800/14T 7,5 380 49 – 49 3.6 – 14.4
57 Máy bơm trục đứng Pentax 380V U9SLG 900/16T 9 380 49 – 49 3.6 – 14.4
58 Máy bơm trục đứng Pentax 380V U9SLG 950/18T 9,5 380 49 – 49 3.6 – 14.4
59 Máy bơm trục đứng Pentax 380V U9SLG 1000/20T 10 380 49 – 49 3.6 – 14.4

Bơm ly tâm đa tầng cánh Pentax 3 pha – cánh đầu inox serie : US (bơm nước nóng < 110 độ C )

60 Máy bơm ly tâm đa tầng cánh Pentax 3 pha U3S-100/5T 1 380 34 – 34 0.6 – 4.8
61 Máy bơm ly tâm đa tầng cánh Pentax 3 pha U5S-120/4T 1,2 380 34 – 34 1.8 – 8.4
62 Máy bơm ly tâm đa tầng cánh Pentax 3 pha U5S-150/5T 1,5 380 34 – 34 1.8 – 8.4
63 Máy bơm ly tâm đa tầng cánh Pentax 3 pha U5S-200/7T 2 380 34 – 34 1.8 – 8.4
64 Máy bơm ly tâm đa tầng cánh Pentax 3 pha U7S-350/7T 3,5 380 42 – 34 2.4 – 10.8

Máy bơm 3 pha công suất lớn – thân gang cánh đồng Pentax SERIE : MVS

65 Máy bơm trục đứng 3 pha Pentax Ý MSVA 4/7.5 10 380 60 – 49 6 – 27
66 Máy bơm trục đứng 3 pha Pentax Ý MSVA 6/11 15 380 60 – 49 6 – 24
67 Máy bơm trục đứng 3 pha Pentax Ý MSVA 8/15 20 380 60 – 49 6 – 24
68 Máy bơm trục đứng 3 pha Pentax Ý MSVB 3/11 15 380 60 – 49 12 – 39
69 Máy bơm trục đứng 3 pha Pentax Ý MSVB 4/15 20 380 60 – 49 12 – 39
70 Máy bơm trục đứng 3 pha Pentax Ý MSVB 5/18.5 25 380 60 – 49 12 – 39
71 Máy bơm trục đứng 3 pha Pentax Ý MSVB 6/22 30 380 60 – 49 12 – 39
72 Máy bơm trục đứng 3 pha Pentax Ý MSVC 2R1/11 15 380 76 – 60 24 – 57
73 Máy bơm trục đứng 3 pha Pentax Ý MSVC 3R/15 20 380 76 – 60 24 – 57
74 Máy bơm trục đứng 3 pha Pentax Ý MSVC 3/18.5 25 380 76 – 60 24 – 60
75 Máy bơm trục đứng 3 pha Pentax Ý MSVC 4R1/22 30 380 76 – 60 24 – 60
76 Máy bơm trục đứng 3 pha Pentax Ý MSVC 5/30 40 380 76 – 60 24 – 60
77 Máy bơm trục đứng 3 pha Pentax Ý MSVC 6/37 50 380 76 – 60 24 – 60
78 Máy bơm trục đứng 3 pha Pentax Ý MSVD 2/15 20 380 76 – 60 36 – 90
79 Máy bơm trục đứng 3 pha Pentax Ý MSVD 3R/18.5 25 380 76 – 60 36 – 90
80 Máy bơm trục đứng 3 pha Pentax Ý MSVD 3/22 30 380 76 – 60 36 – 90
81 Máy bơm trục đứng 3 pha Pentax Ý MSVD 4/30 40 380 76 – 60 36 – 90
82 Máy bơm trục đứng 3 pha Pentax Ý MSVD 5/37 50 380 76 – 60 36 – 90

Máy bơm nước 3 pha công suất lớn – thân gang cánh đồng Pentax SERIE : MSH

83 Máy bơm ly tâm trục ngang 3 pha Pentax Ý MSVA 5/9.2 12,5 380 60 – 49 6 – 27
84 Máy bơm ly tâm trục ngang 3 pha Pentax Ý MSHA 4/7.5 10 380 60 – 49 6 – 27
85 Máy bơm ly tâm trục ngang 3 pha Pentax Ý MSHA 5/9.2 12,5 380 76 – 49 6 – 27
86 Máy bơm ly tâm trục ngang 3 pha Pentax Ý MSHA 6/11 15 380 60 – 49 6 – 24
87 Máy bơm ly tâm trục ngang 3 pha Pentax Ý MSHA 8/15 20 380 60 – 49 6 – 24
88 Máy bơm ly tâm trục ngang 3 pha Pentax Ý MSHB 3/11 15 380 60 – 49 12 – 39
89 Máy bơm ly tâm trục ngang 3 pha Pentax Ý MSHB 4/15 20 380 60 – 49 12 – 39
90 Máy bơm ly tâm trục ngang 3 pha Pentax Ý MSHB 5/18.5 25 380 60 – 49 12 – 39
91 Máy bơm ly tâm trục ngang 3 pha Pentax Ý MSHB 6/22 30 380 60 – 49 12 – 39
92 Máy bơm ly tâm trục ngang 3 pha Pentax Ý MSHC 2R1/11 15 380 76 – 60 24 – 57
93 Máy bơm ly tâm trục ngang 3 pha Pentax Ý MSHC 3R/15 20 380 76 – 60 24 – 57
94 Máy bơm ly tâm trục ngang 3 pha Pentax Ý MSHC 3/18.5 25 380 76 – 60 24 – 60
95 Máy bơm ly tâm trục ngang 3 pha Pentax Ý MSHC 4R1/22 30 380 76 – 60 24 – 60
96 Máy bơm ly tâm trục ngang 3 pha Pentax Ý MSHD 2/15 20 380 76 – 60 36 – 90
97 Máy bơm ly tâm trục ngang 3 pha Pentax Ý MSHD 3R/18.5 25 380 76 – 60 36 – 90
98 Máy bơm ly tâm trục ngang 3 pha Pentax Ý MSHD 3/22 30 380 76 – 60 36 – 90
99 Máy bơm ly tâm trục ngang 3 pha Pentax Ý MSHC 5/30 40 380 76 – 60 24 – 60
100 Máy bơm ly tâm trục ngang 3 pha Pentax Ý MSHC 6/37 50 380 90 – 60 24 – 60

Giá máy bơm chìm nước thải Pentax 3 pha

Giá bơm chìm nước thải 3 pha Pentax SERIE : DX (thân và cánh inox)

101 Bơm chìm nước thải 3 pha Pentax DXT 80 1,4 380 49 3 – 12
102 Bơm chìm nước thải 3 pha Pentax DXT 80/2 1,4 380 60 3 – 12
103 Bơm chìm nước thải 3 pha Pentax DXT 100 1,8 380 49 3 – 18
104 Bơm chìm nước thải 3 pha Pentax DXT 100/2 1,8 380 60 3 – 18

Bơm chìm nước thải Pentax 380V SERIE : DG (thân inox – guồng và cánh gang)

105 Bơm chìm nước thải Pentax 380V DGT 80 1,4 380 49 3 – 15
106 Bơm chìm nước thải Pentax 380V DGT 80/2 1,4 380 60 3 – 15
107 Bơm chìm nước thải Pentax 380V DGT 100 1,8 380 49 3 – 18
108 Bơm chìm nước thải Pentax 380V DGT 100/2 1,8 380 60 3 – 18

Bơm chìm nước thải 3pha Pentax SERIE : DH (thân inox – guồng và cánh gang)

109 Bơm chìm nước thải 3pha Pentax DHT 80 1,3 380 49 3 – 15
110 Bơm chìm nước thải 3pha Pentax DHT 100 1,8 380 49 3 – 18

Máy bơm nước thải công nghiệp Pentax 3 pha SERIE : DM (toàn thân bằng gang – không gồm coupling)

111 Máy bơm nước thải công nghiệp Pentax 3 pha DMT 160 1,5 380 76 6 – 54
112 Máy bơm nước thải công nghiệp Pentax 3 pha DMT 210 2 380 76 6 – 60
113 Máy bơm Pentax 3HP DMT 310 3 380 76 6 – 66
114 Máy bơm nước thải công nghiệp Pentax 3 pha DMT 410 4 380 90 6 – 72
115 Máy bơm nước thải công nghiệp Pentax 3 pha DMT 560 5,5 380 90 6 – 78
116 Máy bơm nước thải công nghiệp Pentax 3 pha DMT 400-4 5,5 380 114 12 – 96
117 Máy bơm nước thải công nghiệp Pentax 3 pha DMT 750-4 7,5 380 114 12 – 180
118 Máy bơm nước thải công nghiệp Pentax 3 pha DMT 1000 10 380 90 12 – 144

Bơm nước thải thả chìm Pentax 3 pha SERIE : DC (toàn thân bằng gang – không gồm coupling)

119 Bơm nước thải thả chìm Pentax 3 pha DCT 160 1,5 380 60 6 – 36
120 Bơm nước thải thả chìm Pentax 3 pha DCT 210 2 380 60 6 – 39
121 Máy bơm Pentax 3HP DCT 310 3 380 60 6 – 42
122 Bơm nước thải thả chìm Pentax 3 pha DCT 410 4 380 60 6 – 48
123 Bơm nước thải thả chìm Pentax 3 pha DCT 560 5,5 380 60 6 – 51
124 Bơm nước thải thả chìm Pentax 3 pha DCT 750 7,5 380 76 12 – 54
125 Bơm nước thải thả chìm Pentax 3 pha DCT 1000 10 380 76 12 – 54

Máy bơm chìm nước thải Pentax 3 pha serie : DTRT – có cánh cắt rác

130 Máy bơm chìm nước thải Pentax 3 pha DTRT 150 1,5 380 60 3 – 18
131 Máy bơm chìm nước thải Pentax 3 pha DTRT 200 2 380 60 3 – 18
132 Máy bơm chìm nước thải Pentax 3 pha DTRT 300 3 380 60 3 – 18
133 Máy bơm chìm nước thải Pentax 3 pha DTRT 400 4 380 60 3 – 18
134 Máy bơm chìm nước thải Pentax 3 pha DTRT 550 5,5 380 60 3 – 18
135 Máy bơm chìm nước thải Pentax 3 pha DTRT 750 7,5 380 76 3 – 21.6
136 Máy bơm chìm nước thải Pentax 3 pha DTRT 1000 10 380 76 3 – 21.6

Giá bán máy bơm trục ngang Pentax 3 pha

Máy bơm chữa cháy, bơm cấp nước Pentax 3 pha 380V serie CM

137 Máy bơm ly tâm trục ngang Pentax 3 pha CM 32-160C 2 380 60 – 42 4.5 – 21
138 Máy bơm ly tâm trục ngang Pentax 3 pha CM 32-160B 3 380 60 – 42 6 – 24
139 Máy bơm ly tâm trục ngang Pentax 3 pha CM 32-160A 4 380 60 – 42 6 – 27
140 Máy bơm ly tâm trục ngang Pentax 3 pha CM 32-200C 5,5 380 60 – 42 6 – 27
141 Máy bơm ly tâm trục ngang Pentax 3 pha CM 32-200B 7,5 380 60 – 42 6 – 30
142 Máy bơm ly tâm trục ngang Pentax 3 pha CM 32-200A 10 380 60 – 42 6 – 33
143 Máy bơm ly tâm trục ngang Pentax 3 pha CM 32-250B 15 380 60 – 42 7.5 – 30
144 Máy bơm ly tâm trục ngang Pentax 3 pha CM 32-250A 20 380 60 – 42 7.5 – 30
145 Máy bơm ly tâm trục ngang Pentax 3 pha CM 40-160B 4 380 76 – 49 9.0 – 36
146 Máy bơm ly tâm trục ngang Pentax 3 pha CM 40-160A 5,5 380 76 – 49 9 – 39
147 Máy bơm ly tâm trục ngang Pentax 3 pha CM 40-200B 7,5 380 76 – 49 9 – 42
148 Máy bơm ly tâm trục ngang Pentax 3 pha CM 40-200A 10 380 76 – 49 9 – 42
149 Máy bơm ly tâm trục ngang Pentax 3 pha CM 40-250B 15 380 76 – 49 9 – 42
150 Máy bơm ly tâm trục ngang Pentax 3 pha CM 40-250A 20 380 76 – 49 9 – 48
151 Máy bơm ly tâm trục ngang Pentax 3 pha CM 50-125A 5,5 380 76 – 60 12 – 72
152 Máy bơm ly tâm trục ngang Pentax 3 pha CM 50-160B 7,5 380 76 – 60 21 – 78
153 Máy bơm ly tâm trục ngang Pentax 3 pha CM 50-160A 10 380 76 – 60 21 – 78
154 Máy bơm ly tâm trục ngang Pentax 3 pha CM 50-200C 12,5 380 76 – 60 24 – 72
155 Máy bơm ly tâm trục ngang Pentax 3 pha CM 50-200B 15 380 76 – 60 24 – 72
156 Máy bơm ly tâm trục ngang Pentax 3 pha CM 50-200A 20 380 76 – 60 24 – 78
157 Máy bơm ly tâm trục ngang Pentax 3 pha CM 50-250C 20 380 76 – 60 27 – 78
158 Máy bơm ly tâm trục ngang Pentax 3 pha CM 50-250B 25 380 76 – 60 27 – 78
159 Máy bơm ly tâm trục ngang Pentax 3 pha CM 50-250A 30 380 76 – 60 27 – 78
160 Máy bơm ly tâm trục ngang Pentax 3 pha CM 65-125B 7,5 380 90 – 76 30 – 120
161 Máy bơm ly tâm trục ngang Pentax 3 pha CM 65-125A 10 380 90 – 76 30 – 132
162 Máy bơm ly tâm trục ngang Pentax 3 pha CM 65-160B 15 380 90 – 76 42 – 144
163 Máy bơm ly tâm trục ngang Pentax 3 pha CM 65-160A 20 380 90 – 76 42 – 144
164 Máy bơm ly tâm trục ngang Pentax 3 pha CM 65-200C 20 380 90 – 76 54 – 132
165 Máy bơm ly tâm trục ngang Pentax 3 pha CM 65-200B 25 380 90 – 76 54 – 144
166 Máy bơm ly tâm trục ngang Pentax 3 pha CM 65-200A 30 380 90 – 76 54 – 144
167 Máy bơm ly tâm trục ngang Pentax 3 pha CM 65-250B 40 380 90 – 76 54 – 144
168 Máy bơm ly tâm trục ngang Pentax 3 pha CM 65-250A 50 380 90 – 76 54 – 156
169 Máy bơm ly tâm trục ngang Pentax 3 pha CM 80-160D 15 380 114 – 90 66 – 180
170 Máy bơm ly tâm trục ngang Pentax 3 pha CM 80-160C 20 380 114 – 90 66 – 195
171 Máy bơm ly tâm trục ngang Pentax 3 pha CM 80-160B 25 380 114 – 90 66 – 210
172 Máy bơm ly tâm trục ngang Pentax 3 pha CM 80-160A 30 380 114 – 90 72 – 225
173 Máy bơm ly tâm trục ngang Pentax 3 pha CM 80-200A 50 380 114 – 90 96 – 240
174 Máy bơm ly tâm trục ngang Pentax 3 pha CM 80-200B 40 380 114 – 90 96 – 225
175 Máy bơm ly tâm trục ngang Pentax 3 pha CM 100-160B 40 380 114 – 90 96 – 330
176 Máy bơm ly tâm trục ngang Pentax 3 pha CM 100-160A 50 380 114 – 90 96 – 330

Giá máy bơm hỏa tiễn Pentax 3 pha

Máy bơm hỏa tiễn Pentax 3 pha 4inch : Guồng Pentax + đọng cơ Pentax (hoặc Coverco)

177 Máy bơm hỏa tiễn Pentax 3 pha 4ST 14-8 2 380 60 1.2 – 13.2
178 Máy bơm hỏa tiễn Pentax 3 pha 4ST 10-13 2 380 60 1.2 – 9.6
179 Máy bơm hỏa tiễn Pentax 3 pha 4ST 10-19 3 380 60 2.4 – 9.6
180 Máy bơm hỏa tiễn Pentax 3 pha 4ST 14-12 3 380 60 1.2 – 13.2
181 Máy bơm hỏa tiễn Pentax 3 pha 4ST 24-10 3 380 60 3.6 – 24
182 Máy bơm hỏa tiễn Pentax 3 pha 4ST 24-14 4 380 60 3.6 – 24
183 Máy bơm hỏa tiễn Pentax 3 pha 4ST 24-19 5,5 380 60 3.6 – 24
184 Máy bơm hỏa tiễn Pentax 3 pha 4ST 24-26 7,5 380 60 3.6 – 24
185 Máy bơm hỏa tiễn Pentax 3 pha 4ST 24-34 10 380 60 3.6 – 24

Máy bơm giếng khoan 3 pha Pentax Ý 6inch – Guồng Pentax + động cơ Coverco

186 Máy bơm giếng khoan 3 pha Pentax Ý 6ST 25-8 (GUỒNG 5.5HP) 7,5 380 90 6-25.5
187 Máy bơm giếng khoan 3 pha Pentax Ý 6ST 25-12 7,5 380 90 6-25.5
188 Máy bơm giếng khoan 3 pha Pentax Ý 6ST 48-4 7,5 380 90 18 – 48
189 Máy bơm giếng khoan 3 pha Pentax Ý 6ST 36-6 7,5 380 90 12 – 36
190 Máy bơm giếng khoan 3 pha Pentax Ý 6ST 36-8 10 380 90 12 – 36
191 Máy bơm giếng khoan 3 pha Pentax Ý 6ST 48-5 10 380 90 18 – 48
192 Máy bơm giếng khoan 3 pha Pentax Ý 6ST 48-8 15 380 90 18 – 48
193 Máy bơm giếng khoan 3 pha Pentax Ý 6ST 70-6 15 380 90 30 – 66
194 Máy bơm giếng khoan 3 pha Pentax Ý 6ST 70-7 15 380 90 30 – 66
195 Máy bơm giếng khoan 3 pha Pentax Ý 6ST 25-23 15 380 90 6 – 25.5
196 Máy bơm giếng khoan 3 pha Pentax Ý 6ST 70-9 20 380 90 30 – 66
197 Máy bơm giếng khoan 3 pha Pentax Ý 6ST 25-30 20 380 90 30 – 66
198 Máy bơm giếng khoan 3 pha Pentax Ý 6ST 48-10 20 380 90 18 – 48
199 Máy bơm giếng khoan 3 pha Pentax Ý 6ST 70-14 30 380 90 30 – 66
GHI CHÚ :
* Xuất xứ : ITALY. Cung cấp hồ sơ nhập khẩu hợp lệ.
* Hàng bảo hành 12 tháng.
* Giá trên chưa bao gồm VAT 10%. (không bắt buộc lấy VAT)

 

Trên đây là bảng báo giá bán lẻ máy bơm nước 3 pha công suất lớn, quý khách có nhu cầu báo giá đại lý, công trình, vui lòng liên hệ nhân viên kinh doanh để nhận được mức chiết khấu tốt nhất.

 

Ý kiến bình luậnTrả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *