Máy bơm nước lưu lượng lớn Pentax model CH - Lưu lượng 6 - 42 m3/h
0932.110.390