Thư viện CAD 20 loại máy bơm nước cố định

Tổng hợp Bản vẽ Autocad thiết kế 20 loại bơm cố định, các sản phẩm máy bơm nước ly tâm trục ngang, máy bơm tự mồi, máy bơm hồ bơi, máy bơm ly tâm trục đứng.

Link download: https://drive.google.com/file/d/1ahGSBNFfkNklvNHxJsmwiia7hiYp1xat/view

 

File CAD máy bơm nước trục ngang
File CAD máy bơm nước trục ngang

 

File CAD máy bơm nước DAB

File CAD máy bơm ly tâm trục ngang DAB

​K 25-1200T – 60167627
K 30-70 – 102110024 – 60145269
K 30-800T – 60167623
K  35-40T – 60145196
K  35-1200T – 60167628
K  36-200T – 60146040
K  40-200T – 60146050
K  40-400T – 60146093
K  40-800T – 60167624
K  45-50T – 60145774
K  50-400T – 60167622
K  50-800T – 60167625
K  55-50T – 60145840
K  55-100T – 60146054
K  55-200T – 60146064
K  66-100T – 60146067
K 70-300T – 60146091
K 70-400T – 60167630
K 80-300T – 60167629
K 80-400T – 60167631
K 90-100T – 60146068

  • FILE CAD CỦA BƠM TRỤC NGANG DÒNG KDN

KDN 32-160 – kw0.37-1.1
KDN 32-200-1 – kw5.5-7.5
KDN 32-200 – kw0.37-1.1
KDN 40-125 – kw0.37-1.5
KDN 40-160 – kw0.37-1.1
KDN 40-200 – kw0.55-4
KDN 40-250 – kw1.5-4
KDN 32-125 – kw0.37-1.5
KDN 32-125-1 – kw0.37-1.5
KDN 32-160-1 – kw0.37-1.5
KDN 50-125 – kw0.37-1.1
KDN 50-160 – kw0.55-4
KDN 50-200 – kw0.75-4
KDN 50-250 – kw45
KDN 80-160 – kw1.1-4
KDN 80-200 – kw75
KDN 80-250 – kw75-90
KDN 80-315 – kw15-30
KDN 100-200 – kw75-90
KDN 100-250 – kw110
KDN 100-315 – kw15-37
KDN 125-250 – kw11-30
KDN 150-200 – kw5.5-18.5

  • FILE CAD CỦA ĐẦU BƠM TRỤC NGANG

KDN 32-200 – 1D1M11000-1D1311000-1D1M21000-1D1321000
KDN 40-250 – 1D2411000-1D2421000
KDN 50-250 – 1D3411000-1D3421000
KDN 65-315 – 1D4511000-1D4521000
KDN 80-315 – 1D5511000-1D5521000
KDN 100-315 – 1D6511000-1D6521000
KDN 125-250 – 1D7411000-1D7421000
KDN 150-200 – 1D8311000-1D8321000
OVER SIZE KDN 150-400

  • FILE CAD CỦA BƠM TRỤC NGANG DÒNG NKPG, NKM

NKP-G 40-160 kw5.5-7.5
NKP-G 50-160_153 1D3211BAB-1D3211BAV-1D3221BAB-1D3221BAV
NKP-G 40-200 kw11 1D2311BBB-1D2311BBV-1D2321BBB-1D2321BBV
NKP-G 40-250 kw22 1D2411BEB-1D2411BEV-1D2421BEB-1D2421BEV
NKP-G 50-125 kw5.5-7.5
NKP-G 50-160 kw11 1D3211BBB-1D3211BBV-1D3221BBB-1D3221BBV
NKP-G 50-200 kw18.5 1D3311BDB-1D3311BDV-1D3321BDB-1D3321BDV
NKP-G 50-250 kw30 1D3411BFB-1D3411BFV-1D3421BFB-1D3421BFV
NKP-G 65-125 kw5.5-7.5
NKP-G 65-160_173_A_BAQE_15_2_STD 1D4211BCB-1D4211BCV-1D4221BCB-1D4221BCV
NKP-G 65-200 kw30 1D4311BFB-1D4311BFV-1D4321BFB-1D4321BFV
NKP-G 80-160 kw22
NKP-G 80-200 kw30 1D5311BFB-1D5311BFV-1D5321BFB-1D5321BFV
NKP-GE 32-125_142_A_BAQE_3_2 60142935-60147781
NKP-GE 32-160_177_A_BAQE_5.5_2 60142941-60147786
NKP-GE 32-200_210_A_BAQE_7.5_2 60142945-60147790
NKP-GE 40-250_230_A_BAQE_15_2 60142953-60147797
NKP-GE 50-200_200_A_BAQE_15_2 60142970-60147803
NKP-GE 65-160_173_A_BAQE_15_2 60142977-60147807
NKP-GE 80-160_153_ABAQE_15_2 60142980-6014780

  • FILE CAD CỦA BƠM LY TÂM TRỤC NGANG CÓ BIẾN TẦN

KE 30-800T – 60144854
KE 35-40T – 60147869
KE 35-1200T – 60144858
KE 36-200T – 60144849
KE 40-200T – 60144850
KE 40-400T – 60144852
KE 40-800T – 60144855
KE 45-50T – 60147870
KE 50-400T – 60144853
KE 50-800T – 60144856
KE 55-50T – 60147871
KE 55-100T – 60144859
KE 55-200T – 60144851
KE 66-100T – 60144860
KE 70-300T – 60144862
KE 70-400T – 60144864
KE 80-300T – 60144863
KE 80-400T – 60144865
KE 90-100T – 60144861
KE 25-1200T – 60144857

EUROINOX 30-80M-50-50M-40-80M 102970340-102970300-102970360

  •  FILE CAD CỦA BƠM HỒ BƠI

EUROPRO 50 – 60120033
EUROPRO 75 – 60120034 – 60145193
EUROPRO 100 M – 60120036 – 60145259
EUROPRO 150 – 60120038 – 60146031
EUROPRO 200 T – 60146036
EUROPRO 300 T – 60122214 – 60146025
EUROSWIM 50 -60118028
EUROSWIM 75 – 60118029 – 60145192
EUROSWIM 100 M – 60118030
EUROSWIM 100 – 60118030 – 60145258
EUROSWIM 150 – 60118032 – 60146030
EUROSWIM 200 T – 60146035
EUROSWIM 300 T – 60146024
EUROPRO 100M – 60120036

FILE CAD CỦA BƠM TĂNG ÁP

ESYBOK- 60147247
AQUAET 82 – 92 – 60121345 – 60141882
AQUAET 102 – 112 – 132 – 60121344 – 60141881 – 60141883
AQUAETINOX 82 – 92 – 60141884 – 60141887
AQUAETINOX 102 – 112 – 132 – 60141885 – 60141886 – 60141888
Biến tần ESYBOK – 60147200
Biến tần ESYBOK Mini – 60163600
E.SYTANK – 60161819_1

FILE CAD CỦA BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG

KV 10-8T – 60145988
KVC 60-120 – 60145961
KVCE 30-50 – 60144871
KVCE 35-120 – 60144881
KVCE 40-80 – 60144877
KVCE 45-30 – 60144867
KVCE 45-80 – 60144878
KVCE 45-120 – 60144882
KVCE 50-30 – 60144868
KVCE 55-50 – 60144873
KVCE 55-80 – 60144879
KVCE 60-30 – 60144869
KVCE 60-120 – 60144883
KVCE 65-50 – 60144874
KVCE 65-80 – 60144880
KVCE 70-30 – 60144870
KVCE 70-120 – 60144884
KVCE 75-50 – 60144875
KVCE 85-120 – 60144885
KVCE 3-18 – 60144889
KVCE 6-15 – 60144893
KVCE 10-8 – 60144897

FILE CAD CỦA BƠM CHÌM NƯỚC THẢI

FEKA 6200 – 103019050-DISP.SOLLEVAM
FEKA 6200 – 103019050-SUPP
FEKA 6250-6300 – 103019060-103019070-DISP.SOLLEVAM
FEKA 6250-6300 – 103019060-103019070-SUPP
FEKA FEKAFOS280 – 60162044
NOVA 600MA – 103022414-103002744
NOVA 600MNA – 103022584-103000064-103002754-103005814

Ý kiến bình luận1 bình luận “ Thư viện CAD 20 loại máy bơm nước cố định

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *