Quy trình xử lý nước thải bằng bùn hoạt tính (bùn vi sinh)

Mục Lục1 Bùn hoạt tính là gì2 Vai trò của bùn hoạt tính trong xử lý nước thải3 Thành phần bùn hoạt tính4 Quá trình hình thành bùn hoạt tính5 Cách nuôi bùn hoạt tính6 Các yếu tố ảnh hưởng đến bùn hoạt tính7 Nồng độ bùn hoạt tính trong bể aerotank8 Kiểm tra bùn … Đọc tiếp Quy trình xử lý nước thải bằng bùn hoạt tính (bùn vi sinh)