Ứng dụng xử lý nước thải bằng oxy hóa

Nghiên cứu, ứng dụng xử lý nước thải bằng phương pháp Oxy hóa – Tuyển nổi (Chương 2)

Chương 2 : Tổng quan tài liệu Nghiên cứu ♦ Năm 2017, Lê Hoàng Việt, Trần Tố Uyên, Nguyễn Việt Đức và Nguyễn Võ Châu Ngân (Khoa Môi trường & Tài nguyên Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ) đã nghiên cứu “Kết hợp keo tụ hóa học với tuyển nổi điện hóa xử lý sơ cấp nước thải sản xuất […]

Quá trình tuyển nổi

Kỹ thuật xử lý nước thải – Oxy hóa, Tuyển nổi (Chương 1)

Chương 1: Cơ sở lý thuyết Oxi hóa Khái niệm Oxi hóa nâng cao là quá trình phân hủy oxi hóa dựa vào gốc tự do hoạt động hydroxyl *OH được tạo ra ngay trong quá trình xử lý. Trong quá trình oxi hóa, các chất độc hại trong nước thải được chuyển thành các chất ít độc hơn hoặc […]

Bể Aerotank bùn hoạt tính

Các chỉ tiêu ô nhiễm trong nước thải

Chỉ tiêu DO DO là lượng oxy hòa tan trong nước cần thiết cho sự hô hấp của các sinh vật trong nước (cá, lưỡng thể, thùy sinh, côn trùng,…) thường được tạo ra do sự hòa tan từ khí quyển hoặc do quang hợp của tảo. Nồng độ oxy tự do trong nước khoảng 8-10 ppm, và dao động […]

Tiêu chuẩn chất lượng nước xả thải ra môi trường

Quy định về tiêu chuẩn chất lượng nước xả thải ra môi trường TCVN 6987:2001 Năm 2001 Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành Tiêu chuẩn số 6987 về Chất lượng nước – Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vùng nước biển ven bờ dùng cho mục đích thể thao và giải trí dưới nước. […]

Các quy chuẩn của Bộ Tài Nguyên Môi Trường về xử lý nước thải

Các quy chuẩn về môi trường và xử lý nước thải QCVN 14:2008/BTNMT Trước thực trạng nước thải sinh hoạt phát sinh tràn lan, trong khi ý thức của con người về những hậu quả mà nước thải sinh hoạt gây ra lại chưa cao, cũng như để kiểm soát được tình trạng ô nhiễm môi trường do nước thải […]

Xử lý nước thải khu công nghiệp

Thông tư số 04 hướng dẫn thi hành nghị định về xử lý nước thải

Thông tư số 04 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về xử lý nước thải Thông tư 04/2015/TT-BXD Năm 2015 Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 04 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải. Theo […]

Xử lý nước thải bằng vi sinh vật

Nghị định chính phủ về nước thải và chỉ tiêu môi trường

Nghị định 80/2014/NĐ–CP Năm 2014 Chính phủ ban hành Nghị định 80 về thoát nước và xử lý nước thải. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 và thay thế Nghị định số 88/2007/NĐ-CP  về thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam và Nghị định 80/2014 hết hiệu […]

Sơ đồ hệ thống văn bản pháp quy về nước thải

Luật bảo vệ môi trường và xử lý nước thải năm 2014

Dự luật bảo vệ môi trường năm 2014   Năm 2014 Quốc hội khóa 13 ban hành Luật bảo vệ môi trường và có hiệu lực từ 1/1/2015 và thay thế cho luật bảo vệ môi trường 52/2005/QH11. Bộ luật này gồm có 20 Chương và 170 Điều, trong đó, các chương từ Chương VI đến Chương XI có quy […]

Ứng dụng lọc sinh học nhỏ giọt

Các nghiên cứu và ứng dụng công nghệ lọc sinh học – Phần 2

Chương 2: Các nghiên cứu và ứng dụng công nghệ lọc sinh học Tiếp sau chương 1, công nghệ lọc sinh học nhỏ giọt phần 1, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn các nghiên cứu và ứng dụng công nghệ lọc sinh học nhỏ giọt. Ứng dụng công nghệ lọc nhỏ giọt xử lý nước thải chăn […]

Bể lọc sinh học

Công nghệ lọc sinh học nhỏ giọt – Phần 1

CÔNG NGHỆ LỌC SINH HỌC NHỎ GIỌT – PHẦN 1 CHƯƠNG 1 – MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Xử lý sinh học hiếu khí được xem là một trong những phương pháp xử lý nước thải hiệu quả và đang được ứng dụng một cách rộng rãi. Mặt khác, phương pháp xử lý sinh học hiếu khí có rất nhiều […]