Hệ thống đất ngập nước nhân tạo

Đất ngập nước nhân tạo là gì? phân loại đất ngập nước nhân tạo

Đất ngập nước nhân tạo là gì Theo Lê Tuấn Anh và cộng sự, năm 2009, trong quyển “Đất ngập nước kiến tạo” thì: “Đất ngập nước kiến tạo được định nghĩa là một hệ thống công trình xử lý nước thải được thiết kế và tạo dựng mô phỏng có điều chỉnh theo tính chất của đất ngập nước […]

Đặc điểm đất ngập nước tự nhiên

Đất ngập nước tự nhiên là gì ? Phân loại, đặc điểm

Đất ngập nước tự nhiên là gì Theo điều 1.1 của Công Ước Ramsar về Đất ngập nước (the Ramsae Convention on Wetlands), năm 1971, tại thành phố Ramsar (Iran), thì đất ngập nước được định nghĩa như sau: “Đất ngập nước là vùng đất của đầm lầy, miền ngập lầy, bãi than bùn hoặc vùng nước, bất kể là […]

Thành phần nước thải sinh hoạt

Nước thải sinh hoạt là gì? Nguồn gốc, tính chất nước thải sinh hoạt

Nước thải sinh hoạt là gì Nước thải sinh hoạt hay là nước thải từ các khu dân cư bao gồm nước sau khi sử dụng từ các hộ gia đình, bệnh viện, khách sạn, trường học, cơ quan, các khu vui chơi giải trí. Theo QCVN 14: 2008/BTNMT thì nước thải sinh hoạt là nước thải ra từ các hoạt […]

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ USBF vào xử lý nước thải

Tiếp tục bài viết trước “Xử lý nước thải bằng công nghệ sinh học hiếu khí và thiếu khí“, hôm nay chúng ta sẽ đi vào các nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn công nghệ USBF vào xử lý nước thải. Quy trình tiêu chuẩn xử lý nước thải bằng công nghệ thiếu khí và hiếu khí. Xử lý […]

Sơ đồ hoạt động bể USBF

Xử lý nước thải bằng công nghệ sinh học hiếu khí và thiếu khí

Phương pháp xử lý nước thải bằng công nghệ sinh học hiếu khí và thiếu khí gồm có hai phần Phần 1: gồm có hai chương Chương 1: giới thiệu về công nghệ sinh học hiếu khí và thiếu khí. Chương 2: công nghệ USBF – Upflow sludge blanket filtration Phần 2: ứng dụng công nghệ USBF vào xử lý nước […]

Ứng dụng xử lý nước thải bằng oxy hóa

Nghiên cứu, ứng dụng xử lý nước thải bằng phương pháp Oxy hóa – Tuyển nổi (Chương 2)

Chương 2 : Tổng quan tài liệu Nghiên cứu ♦ Năm 2017, Lê Hoàng Việt, Trần Tố Uyên, Nguyễn Việt Đức và Nguyễn Võ Châu Ngân (Khoa Môi trường & Tài nguyên Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ) đã nghiên cứu “Kết hợp keo tụ hóa học với tuyển nổi điện hóa xử lý sơ cấp nước thải sản xuất […]

Quá trình tuyển nổi

Kỹ thuật xử lý nước thải – Oxy hóa, Tuyển nổi (Chương 1)

Chương 1: Cơ sở lý thuyết Oxi hóa Khái niệm Oxi hóa nâng cao là quá trình phân hủy oxi hóa dựa vào gốc tự do hoạt động hydroxyl *OH được tạo ra ngay trong quá trình xử lý. Trong quá trình oxi hóa, các chất độc hại trong nước thải được chuyển thành các chất ít độc hơn hoặc […]

Bể Aerotank bùn hoạt tính

Các chỉ tiêu ô nhiễm trong nước thải

Chỉ tiêu DO DO là lượng oxy hòa tan trong nước cần thiết cho sự hô hấp của các sinh vật trong nước (cá, lưỡng thể, thùy sinh, côn trùng,…) thường được tạo ra do sự hòa tan từ khí quyển hoặc do quang hợp của tảo. Nồng độ oxy tự do trong nước khoảng 8-10 ppm, và dao động […]

Tiêu chuẩn chất lượng nước xả thải ra môi trường

Quy định về tiêu chuẩn chất lượng nước xả thải ra môi trường TCVN 6987:2001 Năm 2001 Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành Tiêu chuẩn số 6987 về Chất lượng nước – Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vùng nước biển ven bờ dùng cho mục đích thể thao và giải trí dưới nước. […]

Các quy chuẩn của Bộ Tài Nguyên Môi Trường về xử lý nước thải

Các quy chuẩn về môi trường và xử lý nước thải QCVN 14:2008/BTNMT Trước thực trạng nước thải sinh hoạt phát sinh tràn lan, trong khi ý thức của con người về những hậu quả mà nước thải sinh hoạt gây ra lại chưa cao, cũng như để kiểm soát được tình trạng ô nhiễm môi trường do nước thải […]