Bơm hút giếng sâu Hitachi DT-P300GXPJ-SPV-MGN - Thuận Phú Group
0932.110.390