Tài Liệu Trang Thiết Bị Điện Công Nghiệp [PDF]

MỤC LỤC

Download tài liệu bên dưới bài viết

Chương 1: TRANG BỊ ĐIỆN CÁC MÁY CẮT GỌT KIM LOẠI

1.1. Các yêu cầu chính và những đặc điểm đặc trưng của trang bị điện và tự động hoá các máy cắt kim loại

1.2. Chọn hệ truyền động và tính chọn công suất động cơ truyền động của các máy cắt gọt kim loại

1.3. Điều chỉnh tốc độ động cơ trong các máy cắt gọt kim loại

1.4. Điều khiển chương trình số các máy cắt gọt kim loại

 

Chương 2: TRANG BỊ ĐIỆN NHÓM MÁY TIỆN

2.1. Đặc điểm công nghệ

2.2. Phụ tải của cơ cấu truyền động chính và ăn dao

2.4. Phương pháp chọn công suất động cơ truyền động chính của máy tiện

2.4. Những yêu cầu và đặc điểm đối với truyền động điện và trang bị điện của máy tiện

2.5. Một số sơ đồ điều khiển máy tiện điển hình

 

Xem thêm: cách quấn động cơ điện xoay chiều

 

Chương 3: TRANG BỊ ĐIỆN MÁY BÀO GIƯỜNG

3.1 Đặc điểm công nghệ

3.2. Phụ tải và phương pháp xác đinh công suất động cơ truyền động chính

3.3. Các yêu cầu đối với hệ thống truyền động điện và trang bị điện của máy bào giường

3.4. Một số sơ đồ điều khiển máy bào giường điển hình

 

Chương4: TRANG BỊ ĐIỆN MÁY DOA

4.1. Đặc điểm làm việc, yêu cầu về truyền động điện và trang bị điện

4.2. Sơ đồ điều khiển máy doa ngang 2620

4.3. Sơ đồ truyền động máy doa toạ độ 2A450

 

Chương5: TRANG BỊ ĐIỆN MÁY MÀI         

5.1. Đặc điểm công nghệ

5.2. Các đặc điểm về truyền động điện và trang bị điện máy mài

5.3. Sơ đồ điều khiển máy mài 3A161

 

Chương 6: TRANG BỊ ĐIỆN MÁY CÁN THÉP       

6.1. Khái niệm chung về công nghệ cán thép

6.2. Các thông số cơ bản đặc trưng cho công nghệ cán thép

6.3. Tính mômen truyền động trục cán

6.4. Trang bị điện máy cán nóng quay thuận nghịch

 

Xem thêm: cách quấn động cơ 3 pha

 

Chương7: TRANG BỊ ĐIỆN CÁC MÁY NÂNG – VẬN CHUYỂN   

7.1. Khái niệm chung

7.2. Phân loại các máy nâng – vận chuyển

7.3. Đặc điểm đặc trưng cho chế độ làm việc của hệ truyền động máy nâng – vận chuyển

7.4. Các hệ truyền động dùng trong các máy nâng – vận chuyển

 

Chương 8 TRANG BỊ ĐIỆN CẦU TRỤC     

8.1. Khái niệm chung

8.2. Chế độ làm việc các động cơ truyền động các cơ cấu của cầu trục

8.3. Tính chọn công suất động cơ truyền động các cơ cấu chính của cầu trục

8.4. Các thiết bị điện chuyên dùng trong cầu trục

8.5. Một số sơ đồ khống chế cầu trục điển hình

 

Chương 9 TRANG BỊ ĐIỆN THANG MÁY  

9.1. Khái niệm chung

9.2. Trang thiết bị của thang máy

9.3. Các thiết bị chuyên dùng của thang máy

9.4. Đặc tính và thông số của thang máy và máy nâng

9.5. Tính chọn công suất động cơ truyền động thang máy và máy nâng

9.6. Ảnh hưởng của tốc độ, gia tốc và độ giật đối với hệ truyền động thang máy

9.7. Dừng chính xác buồng thang

9.8. Các hệ truyền động dùng trong thang máy và máy nâng

9.9. Một số sơ đồ khống chế thang máy điển hình

9.10 Những thiết bị đặc biệt dùng trong các thang máy hiện đại

 

Chương 10 TRANG BỊ ĐIỆN MÁY XÚC     

10.1 Khái niệm chung

10.2 Kết cấu và cấu tạo của máy xúc

10.3 Các yêu cầu cợ bản đối với hệ truyền động các cợ cấu của máy xúc

10.4 Biểu đồ phụ tải của các cơ cấu chính của máy xúc

10.5 Tính chọn công suất động cơ truyền động các cơ cấu chính của máy xúc

10.6 Một số sơ đồ khống chế máy xúc điển hình

 

Chương 11 TRANG BỊ ĐIỆN CÁC THIẾT BỊ VẬN TẢI LIÊN TỤC

11.1 Khái niệm chung

11.2 Cấu tạo và thông số kỹ thuật của một số thiết bị vận tải liên tục

11.3 Các yêu cầu chính đối với hệ chuyển động các thiết bị vận tải liên tục

11.4 Tính chọn công suất động cơ truyền động các thiết bị vận tải liên tục

11.5 Một số sơ đồ khống chế điển hình

Trang thiết bị điện công nghiệp
Hình ảnh: Trang thiết bị điện công nghiệp

 

Download miễn phí tài liệu tại đây: http://bit.ly/trang-bi-dien-cong-nghiep

Ý kiến bình luậnTrả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *