Báo Giá Máy Bơm Nước Ebara Ý 2 HP (ngựa) 2020

Bảng báo giá máy bơm nước Ebara Ý 2 HP (ngựa)

 

Xem bảng giá mới nhất của từng sản phẩm tại đây: https://maybomnuoc99.com/brand/may-bom-nuoc-ebara/

STT Model Nguồn/ Nhiệt độ Công suất Cột áp M Lưu lượng l/p Đường kính Hút-xả Đơn giá chưa VAT
KW HP
Máy bơm ly tâm 1 tầng cánh Ebara CDX – Buồng bơm bằng Inox 304, cánh bơm bằng đồng
1 Máy bơm nước Ebara 2HP CDXM 120/20 220/90 1,5 2 37.5-28.6 50-160  49-34   10.403.000
2 Máy bơm nước Ebara 2HP CDX 120/20 380/90 1,5 2 37.5-28.6 50-160 49-34   11.245.000
3 Máy bơm nước Ebara 2HP CDXM 200/20 220/90 1,5 2 31-23 80-250 49-34   10.280.000
4 Máy bơm nước Ebara 2HP CDX 200/20 380/90 1,5 2 80-250 80-250 49-34   10.430.000
5 Máy bơm nước Ebara 2.5HP CDX 200/25 380/90 1,85 2,5 31 – 23 80-250 49-34     9.871.000
6 Máy bơm nước Ebara 2HP 2CDX 70/20 380/60 1,5 2 60-44 20-80 42-34   12.500.000
7 Máy bơm nước Ebara 2HP 2CDXM 70/20 220/60 1,5 2 60-44 20-80 42-34   12.395.000
8 Máy bơm nước Ebara 2HP 2CDX 120/20 380/60 1,5 2 51.5-36.5 40-150 42-34   13.970.000
9 Máy bơm nước Ebara 2HP 2CDXM 120/20 220/60 1,5 2 51.5-36.5 40-150 42-34   14.423.000
10 Máy bơm nước Ebara 2HP CD 120/20 380/90 1,5 2 37.5-28.6 50-160 42-34   14.315.000
11 Máy bơm nước Ebara 2HP CDM 120/20 220/90 1,5 2 37.5-28.6 50-160 42-34   13.490.000
12 Máy bơm nước Ebara 2HP CD 200/20 380/90 1,5 2 31-23 80-250 49-34   13.701.000
13 Máy bơm nước Ebara 2HP CDM 200/20 220/90 1,5 2 31-23 80-250 49-34   13.790.000
14 Máy bơm nước Ebara 2HP CMA 2.00M 220/90 1,5 2 47-38 20-120 42-34     8.391.000
15 Máy bơm nước Ebara 2HP CMA 2.00T 380/90 1,5 2 47-38 20-120 42-34     8.235.000
16 Máy bơm nước Ebara 2HP CMB 2.00M 220/90 1,5 2 28.7-21 100-28 60-42     8.693.000
17 Máy bơm nước Ebara 2HP CMB 2.00T 380/90 1,5 2  28.7-21  100-280  60-42     8.585.000
18 Máy bơm nước Ebara 2HP PRA 200M 220/80 1,5 2 88 – 22 25842 Þ34-34     6.191.000
19 Máy bơm nước Ebara 2HP PRA 200MT 380/80 1,5 2 88 – 22 25842 Þ34-34     6.510.000
20 Máy bơm nước Ebara 2HP CDA 2.00M 220/90 1.5 2  60.5-32.5  20-110  42-34   10.360.000
21 Máy bơm nước Ebara 2HP CDA 2.00T 380/90 1.5 2  60.5-32.5  20-110  42-34   10.357.000
22 Máy bơm nước Ebara 2HP MATRIX 3-9T/1.5 380/110 1.5 2  94-36 20-80 34-34   16.042.000
23 Máy bơm nước Ebara 2HP MATRIX 3-9T/1.5M 220/110 1.5 2  94-36 20-80 34-34   14.885.000
24 Máy bơm nước Ebara 2HP MATRIX 10-4T/1.5 380/110 1.5 2  44.5-11.6  60-250  49-42   13.256.000
25 Máy bơm nước Ebara 2HP EVM 3 13N5/1.5 380V 1,5 2  109-43  20-75  34-34   28.776.000
26 Máy bơm nước Ebara 2HP EVM 3 15N5/1.5 380V 1,5 2  125-49.5  20-75  34-34   30.735.000
27 Máy bơm nước Ebara 2HP EVMS 3 14N5 Q1BEG E/1.5 380V 1.5 2  98.5-58.5  20-75  34-34   25.418.000
28 Máy bơm nước Ebara 2HP EVMS 3 13N5 Q1BEG E/1.5 380V 1.5 2  91.5-54.5  20-75  34-34   25.290.000
29 Máy bơm nước Ebara 2HP EVMS 3 15N5 Q1BEG E/1.5 380V 1.5 2  106-62.5  20-75  34-34   26.078.000
30 Máy bơm nước Ebara 2HP EVMS 3 16N5 Q1BEG E/1.5 380V 1.5 2  113-67  20-75  34-34   26.526.000
31 Máy bơm nước Ebara 2HP EVMS 5 6N5 Q1BEG E/1.5 380V 1.5 2  54-30.6  40-130  42-42   21.200.000
32 Máy bơm nước Ebara 2HP EVMS 5 7N5 Q1BEG E/1.5 380V 1.5 2  63-35.7  40-130  42-42   21.860.000
33 Máy bơm nước Ebara 2HP EVMS 10 3N5 Q1BEG E/1.5 380V 1.5 2  31.8-14.7  75-250  49-49   23.160.000
Máy bơm trục đứng Ebara EVMSG – Buồng bơm và cánh bơm bằng Inox 304  – Chân Gang
34 Máy bơm nước Ebara 2 ngựa EVMSG 3 13N5 Q1BEG E/1.5 380V 1.5 2  91.5-54.5  20-75  34-34   23.628.000
35 Máy bơm nước Ebara 2 ngựa EVMSG 3 14N5 Q1BEG E/1.5 380V 1.5 2  98.5-58.5  20-75  34-34   23.884.000
36 Máy bơm nước Ebara 2 ngựa EVMSG 3 15N5 Q1BEG E/1.5 380V 1.5 2  106-62.5  20-75  34-34   24.416.000
37 Máy bơm nước Ebara 2 ngựa EVMSG 3 16N5 Q1BEG E/1.5 380V 1.5 2  113-67  20-75  34-34   25.034.000
38 Máy bơm nước Ebara 2 ngựa EVMSG 5 6N5 Q1BEG E/1.5 380V 1.5 2  54-30.6  20-75  34-34   19.495.000
39 Máy bơm nước Ebara 2 ngựa EVMSG 5 7N5 Q1BEG E/1.5 380V 1.5 2  63-35.7  20-75  34-34   20.219.000
40 Máy bơm nước Ebara 2 ngựa EVMSG 10 3N5 Q1BEG E/1.5 380V 1.5 2  31.8-14.7  75-250  49-49   20.965.000
Bơm ly tâm trục đứng Ebara EVMSG1 – Buồng bơm và cánh bơm bằng Inox 304 – Chân Gang
41 Máy bơm nước Ebara 2 ngựa EVMSG1 27F5/1.5 380V 15 2  151-95.5  12-40  34-34   32.730.000
42 Máy bơm nước Ebara 2 ngựa EVMSG1 29F5/1.5 380V 15 2  163-103  12-40  34-34   33.730.000
43 Máy bơm nước Ebara 2 ngựa EVMSG1 32F5/1.5 380V 15 2  179-113  12-40  34-34   35.590.000
44 Máy bơm nước Ebara 2 ngựa EVMSG1 34F5/1.5 380V 15 2  191-120  12-40  34-34   36.330.000
45 Máy bơm nước Ebara 2 ngựa EVMSG1 37F5/1.5 380V 15 2  207-131  12-40  34-34   38.160.000
Bơm ly tâm trục đứng Ebara EVMSG3 – Buồng bơm và cánh bơm bằng Inox 304 – Chân gang
46 Giá máy bơm Ebara 2hp EVMSG3 13F5/1.5 380V 1.5 2  91.5-54.5  20-75  34-34   23.030.000
47 Giá máy bơm Ebara 2hp EVMSG3 14F5/1.5 380V 1.5 2  98.5-58.5  20-75  34-34   23.280.000
48 Giá máy bơm Ebara 2hp EVMSG3 15F5/1.5 380V 1.5 2  106-62.5  20-75  34-34   23.820.000
49 Giá máy bơm Ebara 2hp EVMSG3 16F5/1.5 380V 1.5 2  113-67  20-75  34-34   24.430.000
Bơm trục đứng Ebara EVMSG5 – Buồng bơm và cánh bơm bằng Inox 304 -Chân gang
50 Giá máy bơm Ebara 2hp EVMSG5 6F5/1.5 380V 1.5 2  54-30.6  40-130  42-42   18.890.000
51 Giá máy bơm Ebara 2hp EVMSG5 7F5/1.5 380V 1.5 2  63-35.7  40-130  42-42   19.620.000
Máy bơm trục đứng Ebara EVMSG10 – Buồng bơm và cánh bơm bằng Inox 304 – Chân gang
52 Giá máy bơm Ebara 2hp EVMSG10 3F5/1.5 380V 1.5 2  31.8-14.7  75-250  49-49   20.260.000
Bơm ly tâm Ebara 3M – Buồng bơm và cánh bằng Inox 304
53 Giá máy bơm Ebara 2hp 3M 32-160/1.5 380/90 1.5 2  28-17  100-333  60-42   15.980.000
Bơm ly tâm Ebara 2hp 3D – Buồng bơm bằng gang, cánh bơm bằng Inox 304
54 Giá máy bơm Ebara 2hp 3D 32-160/1.5 380/90 1,5 2 27-16 100-333 60-42   12.711.000
55 Giá máy bơm Ebara 2hp 3D 40-125/1.5 380/90 1,5 2 18-6 200-700 76-49   12.714.000
Bơm ly tâm nước bẩn Ebara DWO – Buồng bơm và cánh (hở) bằng Inox 304
56 Giá máy bơm Ebara 2hp DWO 200 380/90 1,5 2 12.7-5.8 100-750 60-60   12.530.000
Máy bơm chìm nước thải Ebara BEST – thân bằng Inox 304
57 Giá máy bơm Ebara 2hp BEST 5 380/50 1,5 2 18.4-5 20-360 49   16.422.000
Bơm chìm hút nước bùn thải Ebara DW- thân bằng Inox 304
58 Giá máy bơm Ebara 2hp DW VOX 200 380/40 1,5 2 12.5-1.6 100-700 60   20.430.000
Máy bơm ly tâm 1 tầng cánh Ebara LPS – Buồng và cánh inox 304 – Inline
59 Giá máy bơm Ebara 2hp LPS 50/150 380/100 1,5 2 19.8-13.7 120-400 Þ49-49   19.850.000
Máy bơm tự mồi Ebara AGA – Buồng gang – Dùng bơm nước hồ bơi
60 Giá máy bơm Ebara 2hp SWT 200 M 220/40 1,5 2 42843 200 – 500 60-60   12.304.000
61 Giá máy bơm Ebara 2hp SWT 200 380/40 1,5 2 42843 200 – 500 60-60   12.304.000
GHI CHÚ :
Giá bán ra chưa bao gồm mặt bích
Xuất xứ : EBARA ITALIA, bảo hành: 12 tháng
Hàng nhập khẩu có đầy đủ CO, CQ

 

Xem thêm:

 

 

Ý kiến bình luậnTrả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *