Giá Bán Máy Bơm Nước Ebara Ý 0.5, 0.75, 1, 1.2 HP (ngựa) 2020

Bảng báo giá máy bơm nước Ebara Italy 0.5, 0.75, 1, 1.2 HP (ngựa)

(Áp dụng từ 4/7/2018  – Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 10%- bắt buộc lấy VAT)

STT Model Nguồn/ Nhiệt độ Công
 suất
Cột áp (met) Lưu lượng L/P Đường kính Hút-xả Đơn giá
KW HP
Bơm ly tâm 1 tầng cánh Ebara CDX- Buồng bơm bằng Inox 304, cánh bơm bằng đồng
1 Máy bơm nước Ebara 0,5 HP CDXM 70/05 220/60 0,37 0,5 20,7-15 20-90  42-34         5.930.000
2 Máy bơm nước Ebara 0,5 HP CDX 70/05 380/60 0,37 0,5 20,7-15 20-90  42-34         6.064.000
3 Máy bơm nước Ebara 0,75 HP CDX 70/07 380/60 0,55 0,75 20,7-15 20 – 90  42-34         6.595.000
4 Máy bơm nước Ebara 1 HP CDXM 90/10 220/60 0,75 1 30,3-19,5 20-110 42-34         6.750.000
5 Máy bơm nước Ebara 1 HP CDX 90/10 380/60 0,75 1 30,3-19,5 20-110  42-34         7.030.000
6 Máy bơm nước Ebara 0,75 HP CDXM 120/07 220/60 0,55 0,75 20,5-12,5 50-180  42-34         6.880.000
7 Máy bơm nước Ebara 0,7 HP CDX 120/07 380/60 0,55 0,7 20,5-12,5 50-180  42-34         6.880.000
8 Máy bơm nước Ebara 1,2 HP CDXM 120/12 220/90 0,9 1,2 29,5-19,5 50-160 42-34         8.174.000
9 Máy bơm nước Ebara 1,2 HP CDX 120/12 380/90 0,9 1,2 29,5-19,5 50-160  42-34         8.520.000
10 Máy bơm nước Ebara 1,2 HP CDXM 200/12 220/90 0,9 1,2 20.6-12.5 80-250  49-34         8.844.000
11 Máy bơm nước Ebara 1,2 HP CDX 200/12 380/90 0,9 1,2 20.6-12.5 80-250 49-34         8.960.000
12 Máy bơm nước Ebara 1 HP 2CDX 70/10 380/60 0,75 1 38.5-27 20-80  42-34       10.444.000
13 Máy bơm nước Ebara 1,2 HP 2CDX 70/12 380/60 0,9 1,2 44.5-30 20-80 42-34       10.600.000
14 Máy bơm nước Ebara 1,5 HP 2CDX 70/15 380/60 1,1 1,5 52.5-36.5 20-80 42-34       11.810.000
15 Máy bơm nước Ebara 1,5 HP 2CDXM 70/15 220/60 1,1 1,5 52.5-36.5 20-80 42-34       11.893.000
16 Máy bơm nước Ebara 1,5 HP 2CDX 120/15 380/60 1,1 1,5 42-30 40-150  42-34       12.282.000
17 Máy bơm nước Ebara 1,5 HP 2CDXM 120/15 220/60 1,1 1,5 42-30 40-150 42-34       12.350.000
18 Máy bơm nước Ebara 0,5 HP CD 70/05 380/60 0,37 0,5 20.7-15 20-90 42-34         7.634.000
19 Máy bơm nước Ebara 1 HP CD 90/10 380/60 0,75 1 30.3-19.5 20-110 42-34         9.104.000
20 Máy bơm nước Ebara 1,2 HP CD 70/12 380/60 0,9 1,2 35-26.5 20-80 42-34       10.704.000
21 Máy bơm nước Ebara 1 HP CDM 90/10 220/60 1,75 1 30.3-19.5 20-110 42-34         8.760.000
22 Máy bơm nước Ebara 1 HP JEXM 100 220/60 0,75 1 43-21 5-70  42-34         6.340.000
23 Máy bơm nước Ebara 0,5 HP JESM 5 220/45 0,37 0,5 28-11.5 5-45 34-34    5.363.000
24 Máy bơm nước Ebara 1 HP JEM 100 220/45 0,75 1 43-21 5-70 42-34    7.160.000
25 Máy bơm nước Ebara 0,5 HP CMA 0.50M 220/40 0,37 0,5 20-10.5 20-90 34-34    3.290.000
26 Máy bơm nước Ebara 0,5 HP CMA 0.50T 380/40 0,37 0,5 20-10.5 20-90 34-34    3.290.000
27 Máy bơm nước Ebara 0,75 HP CMA 0.75M 220/40 0,55 0,75 31.5-17.5 20-85 34-34    4.330.000
28 Máy bơm nước Ebara 0,75 HP CMA 0.75T 380/40 0,55 0,75 31.5-17.5 20-85 34-34    4.330.000
29 Máy bơm nước Ebara 1 HP CMA 1.00M 220/40 0,75 1 34.5-25.5 20-100 34-34    4.500.000
30 Máy bơm nước Ebara 1 HP CMA 1.00T 380/40 0,75 1 34.5-25.5 20-100 34-34    4.671.000
31 Máy bơm nước Ebara 1,5 HP CMA 1.50M 220/90 1,1 1,5 40.5-33 20-110 42-34    7.550.000
32 Máy bơm nước Ebara 1,5 HP CMA 1.50T 380/90 1,1 1,5 40.5-33 20-110 42-34    7.353.000
33 Máy bơm nước Ebara 1,5 HP CMB 1.50M 220/90 1,1 1,5 22.4-16 100-280 60-42    7.655.000
34 Máy bơm nước Ebara 1,5 HP CMB 1.50T 380/90 1,1 1,5 22.4-16 100-280 60-42    7.503.000
35 Máy bơm nước Ebara 1 HP PRA 100M 220/80 0,75 1 62-13 18384 Þ34-34    4.044.000
36 Máy bơm nước Ebara 1,5 HP PRA 150M 220/80 1,1 1,5 81-18 24016 Þ34-34    6.210.000
37 Máy bơm nước Ebara 0.75 HP CDA 0.75M 220/40 0.55 0.75  33-17  20-80  34-34    5.645.000
38 Máy bơm nước Ebara 0.75 HP CDA 0.75T 380/40 0.55 0.75  33-17  20-80  34-34    6.080.000
39 Máy bơm nước Ebara 1 HP CDA 1.00M 220/40 0.74 1  39.5-21  20-90  34-34    6.210.000
40 Máy bơm nước Ebara 1 HP CDA 1.00T 380/40 0.74 1  39.5-21  20-90  34-34    6.315.000
41 Máy bơm nước Ebara 1.5 HP CDA 1.50M 220/90 1.1 1.5  50.8-27.5  20-100  42-34    9.670.000
42 Máy bơm nước Ebara 1.5 HP CDA 1.50T 380/90 1.1 1.5  50.8-27.5  20-100  42-34    9.670.000
43 Máy bơm nước Ebara 1,2 HP MATRIX 3-6T/0.9 380/110 0,9 1,2 62.5-24 20-80 34-34   11.478.000
44 Máy bơm nước Ebara 1.2 HP MATRIX 5-4T/0.9 380/110 0.9 1.2  43-17.6  30-130 42-34    9.720.000
45 Máy bơm nước Ebara 1.8 HP MATRIX 5-6T/1.3 380/110 1.3 1.8  64.5-26.4  30-130 42-34   13.911.000
46 Máy bơm nước Ebara 1.2 HP CVM AM/12 220/40 0,9 1.2  69-23.4  20-80  42-42    9.760.000
47 Máy bơm nước Ebara 1.5 HP CVM AM/15 220/40 1.1 1.5  80.5-27.3  20-80  42-42    9.650.000
48 Máy bơm nước Ebara 1.5 HP CVM A/15 380/40 1.1 1.5  80.5-27.3  20-80  42-42   10.230.000
49 Máy bơm nước Ebara 1.8 HP CVM A/18 380/40 1.3 1.8  94.5-28.8  20-80  42-42   10.590.000
50 Máy bơm nước Ebara 0.75 HP EVM 3 4N5/0.55 380V 0,55 0.75  33.4-13.2  20-75  34-34   17.821.000
51 Máy bơm nước Ebara 1.5 HP EVM 3 11N5/1.1 380V 1,1 1.5  92-36.3  20-75  34-34   27.322.000
52 Máy bơm nước Ebara 0.75 HP EVMS 3 5N5 Q1BEG E/0.55 380V 0.55 0.75  35.2-20.8  20-75  34-34   18.296.000
53 Máy bơm nước Ebara 1 HP EVMS 3 7N5 Q1BEG E/0.75 380V 0.75 1  49.5-29.2  20-75  34-34   19.857.000
54 Máy bơm nước Ebara 1 HP EVMS 3 8N5 Q1BEG E/0.75 380V 0.75 1  56.5-33.4  20-75  34-34   20.368.000
55 Máy bơm nước Ebara 1.5 HP EVMS 3 11N5 Q1BEG E/1.1 380V 1.1 1.5  77.5-46  20-75  34-34   22.179.000
56 Máy bơm nước Ebara 1.5 HP EVMS 3 12N5 Q1BEG E/1.1 380V 1.1 1.5  84.5-50  20-75  34-34   22.925.000
57 Máy bơm nước Ebara 1.5 HP EVMS 5 5N5 Q1BEG E/1.1 380V 1.1 1.5  45-25.5  40-130  42-42   19.644.000
58 Máy bơm nước Ebara 1.5 HP EVMS 15 1N5 Q1BEG E/1.1 380V 1.1 1.5  13.8-8.4  130-400  60-60   21.604.000
EVMG  – Bơm ly tâm trục đứng nhiều tầng cánh-Buồng bơm và cánh bơm bằng Inox 304 – Chân Gang
59 Máy bơm nước Ebara 1.5 ngựa EVMG 3 11N5/1.1 380V 1.1 1.5  92-36.3  20-75  34-34   24.210.000
Bơm ly tâm trục đứng nhiều tầng cánh Ebara EVMSG-Buồng bơm và cánh Inox 304  – Chân Gang
60 Máy bơm nước Ebara 1.5 ngựa EVMSG 3 9N5 Q1BEG E/1.1 380V 1.1 1.5  63.5-37.6  20-75  34-34   19.644.000
61 Máy bơm nước Ebara 1.5 ngựa EVMSG 3 10N5 Q1BEG E/1.1 380V 1.1 1.5  70.5-41.5  20-75  34-34   20.113.000
62 Máy bơm nước Ebara 1.5 ngựa EVMSG 3 11N5 Q1BEG E/1.1 380V 1.1 1.5  77.5-46  20-75  34-34   20.603.000
63 Máy bơm nước Ebara 1.5 ngựa EVMSG 3 12N5 Q1BEG E/1.1 380V 1.1 1.5  84.5-50  20-75  34-34   21.413.000
64 Máy bơm nước Ebara 1.5 ngựa EVMSG 5 5N5 Q1BEG E/1.1 380V 1.1 1.5  45-25.5  20-75  34-34   17.940.000
65 Máy bơm nước Ebara 1.5 ngựa EVMSG 15 1N5 Q1BEG E/1.1 380V 1.1 1.5  13.8-8.4  75-250  49-49   19.601.000
Bơm ly tâm trục đứng nhiều tầng cánh Ebara EVMSG1-Buồng bơm và cánh Inox 304 – Chân Gang
66 Máy bơm nước Ebara 0.5 ngựa EVMSG1 2F5/0.37 380V 0.37 0.5  11.2-7.1  12-40  34-34   15.350.000
67 Máy bơm nước Ebara 0.5 ngựa EVMSG1 3F5/0.37 380V 0.37 0.5  16.8-10.6  12-40  34-34   15.900.000
68 Máy bơm nước Ebara 0.5 ngựa EVMSG1 4F5/0.37 380V 0.37 0.5  22.4-14.2  12-40  34-34   15.940.000
69 Máy bơm nước Ebara 0.5 ngựa EVMSG1 5F5/0.37 380V 0.37 0.5  28-17.7  12-40  34-34   16.530.000
70 Máy bơm nước Ebara 0.5 ngựa EVMSG1 6F5/0.37 380V 0.37 0.5  33.6-21.2  12-40  34-34   16.900.000
71 Máy bơm nước Ebara 0.5 ngựa EVMSG1 7F5/0.37 380V 0.37 0.5  39.2-24.8  12-40  34-34   17.440.000
72 Máy bơm nước Ebara 0.5 ngựa EVMSG1 8F5/0.37 380V 0.37 0.5  44.5-28.3  12-40  34-34   17.660.000
73 Máy bơm nước Ebara 0.75 ngựa EVMSG1 9F5/0.55 380V 0.55 0.75  50.5-31.8  12-40  34-34   18.730.000
74 Máy bơm nước Ebara 0.75 ngựa EVMSG1 10F5/0.55 380V 0.55 0.75  56-35.4  12-40  34-34   18.990.000
75 Máy bơm nước Ebara 0.75 ngựa EVMSG1 11F5/0.55 380V 0.55 0.75  61.5-38.9  12-40  34-34   19.670.000
76 Máy bơm nước Ebara 0.75 ngựa EVMSG1 12F5/0.55 380V 0.55 0.75  67-42.5  12-40  34-34   20.430.000
77 Máy bơm nước Ebara 0.75 ngựa EVMSG1 13F5/0.55 380V 0.55 0.75  73-46  12-40  34-34   21.720.000
78 Máy bơm nước Ebara 1 ngựa EVMSG1 14F5/0.75 380V 0.75 1  78.5-49.5  12-40  34-34   22.720.000
79 Máy bơm nước Ebara 1 ngựa EVMSG1 16F5/0.75 380V 0.75 1  89.5-56.5  12-40  34-34   23.830.000
80 Máy bơm nước Ebara 1.5 ngựa EVMSG1 18F5/1.1 380V 1.1 1.5  101-63.5  12-40  34-34   25.430.000
81 Máy bơm nước Ebara 1.5 ngựa EVMSG1 20F5/1.1 380V 1.1 1.5  112-71  12-40  34-34   26.380.000
82 Máy bơm nước Ebara 1.5 ngựa EVMSG1 22F5/1.1 380V 1.1 1.5  123-78  12-40  34-34   27.630.000
83 Máy bơm nước Ebara 1.5 ngựa EVMSG1 24F5/1.1 380V 1.1 1.5  135-85  12-40  34-34   28.220.000
84 Máy bơm nước Ebara 1.5 ngựa EVMSG1 26F5/1.1 380V 1.1 1.5  146-92  12-40  34-34   29.280.000
Bơm ly tâm trục đứng nhiều tầng cánh Ebara EVMSG3-Buồng bơm và cánh Inox 304 – Chân gang
85 Máy bơm nước Ebara 0.5 ngựa EVMSG3 2F5/0.37 380V 0.37 0.5  14.1-8.3  20-75  34-34   15.240.000
86 Máy bơm nước Ebara 0.5 ngựa EVMSG3 3F5/0.37 380V 0.37 0.5  21.1-12.5  20-75  34-34   15.550.000
87 Máy bơm nước Ebara 0.5 ngựa EVMSG3 4F5/0.37 380V 0.37 0.5  28.2-16.7  20-75  34-34   15.810.000
88 Máy bơm nước Ebara 0.75 ngựa EVMSG3 5F5/0.55 380V 0.55 0.75  35.2-20.9  20-75  34-34   16.880.000
89 Máy bơm nước Ebara 0.75 ngựa EVMSG3 6F5/0.55 380V 0.55 0.75  42.5-25  20-75  34-34   17.230.000
90 Máy bơm nước Ebara 1 ngựa EVMSG3 7F5/0.75 380V 0.75 1  49.5-29.2  20-75  34-34   18.430.000
91 Máy bơm nước Ebara 1 ngựa EVMSG3 8F5/0.75 380V 0.75 1  56.5-33.4  20-75  34-34   18.820.000
92 Máy bơm nước Ebara 1.5 ngựa EVMSG3 9F5/1.1 380V 1.1 1.5  63.5-37.6  20-75  34-34   19.040.000
93 Máy bơm nước Ebara 1.5 ngựa EVMSG3 10F5/1.1 380V 1.1 1.5  70.5-41.5  20-75  34-34   19.510.000
94 Máy bơm nước Ebara 1.5 ngựa EVMSG3 11F5/1.1 380V 1.1 1.5  77.5-46  20-75  34-34   20.000.000
95 Máy bơm nước Ebara 1.5 ngựa EVMSG3 12F5/1.1 380V 1.1 1.5  84.5-50  20-75  34-34   20.510.000
96 Máy bơm nước Ebara 0.5 ngựa EVMSG5 2F5/0.37 380V 0.37 0.5  18-10.2  40-130  42-42   15.460.000
97 Máy bơm nước Ebara 0.75 ngựa EVMSG5 3F5/0.55 380V 0.55 0.75  26.9-15.3  40-130  42-42   16.200.000
98 Máy bơm nước Ebara 1 ngựa EVMSG5 4F5/0.75 380V 0.75 1  35.9-20.4  40-130  42-42   17.200.000
99 Máy bơm nước Ebara 1.5 ngựa EVMSG5 5F5/1.1 380V 1.1 1.5  45-22.5  40-130  42-42   17.340.000
Bơm ly tâm trục đứng nhiều tầng cánh Ebara EVMSG10-Buồng bơm và cánh Inox 304 – Chân gang
100 Máy bơm nước Ebara 1 ngựa EVMSG10 2F5/0.75 380V 0.75 1  21.2-9.8  75-250  49-49   19.490.000
Bơm ly tâm trục đứng nhiều tầng cánh Ebara EVMSG15-Buồng bơm và cánh Inox 304 – Chân gang
101 Máy bơm nước Ebara 1.5 ngựa EVMSG15 1F5/1.1 380V 1.1 1.5  13.8-8.4  130-400  60-60   18.800.000
Bơm ly tâm trục đứng nhiều tầng cánh Ebara EVMSG20-Buồng bơm và cánh Inox 304 – Chân gang
102 Máy bơm nước Ebara 1.5 ngựa EVMSG20 1F5/1.1 380V 1.1 1.5  15.2-8.7  180-480  60-60   20.480.000
Bơm ly tâm Ebara 3D – Buồng bơm bằng gang, cánh bơm bằng Inox 304
103 Máy bơm nước Ebara 1,5 ngựa 3D 32-125/1.1 380/90 1,1 1,5 22.5-13 100-333 60-42   12.500.000
Bơm ly tâm (nước bẩn) Ebara DWO- Buồng bơm và cánh (hở) bằng Inox 304
104 Máy bơm nước Ebara 1,5 ngựa DWO 150 M 220/90 1,1 1,5 9.5-5.1 100-550 60-60   11.420.000
105 Máy bơm nước Ebara 1,5 ngựa DWO 150 380/90 1,1 1,5 9.5-5.1 100-550 60-60   11.650.000
Bơm chìm nước thải Ebara Best – thân bằng Inox 304
106 Máy bơm nước Ebara 0,33 ngựa BEST ONE MA 220/40 0,25 0,33 8.3-1.8 20-170 42    6.561.000
107 Máy bơm nước Ebara 1 ngựa BEST 3 380/50 0,75 1 13.6-3.2 20-280 49   13.530.000
108 Máy bơm nước Ebara 1 ngựa BEST 3 MA 220/50 0,75 1 13.6-3.2 20-280 49   13.970.000
109 Máy bơm nước Ebara 1,5 ngựa BEST 4 380/50 1,1 1,5 17.4-4.6 20-330 49   15.343.000
110 Máy bơm nước Ebara 1,5 ngựa BEST 4 MA 220/50 1,1 1,5 17.4-4.6 20-330 49   15.700.000
111 Máy bơm nước Ebara 2 ngựa BEST 5 380/50 1,5 2 18.4-5 20-360 49   16.422.000
Máy bơm chìm nước thải Ebara RIGHT – thân bằng Inox 304
112 Máy bơm nước Ebara 1 ngựa RIGHT 100 380/50 0,75 1 9.5-2 40-300 49    9.713.000
113 Máy bơm nước Ebara 1 ngựa RIGHT 100 MA 220/50 0,75 1 9.5-2 40-300 49    9.963.000
Máy bơm chìm hút bùn, chất thải Ebara DW – toàn thân inox 304
114 Máy bơm nước Ebara 1 ngựa DW VOX 100 380/40 0,74 1 7.9-1.9 100-500 60   16.954.000
115 Máy bơm nước Ebara 1 ngựa DW VOX 100 MA 220/40 0,74 1 7.9-1.9 100-500 60   17.560.000
116 Máy bơm nước Ebara 1,5 ngựa DW VOX 150 380/40 1,1 1,5 10.2-2.1 100-600 60   18.814.000
117 Máy bơm nước Ebara 1,5 ngựa DW VOX 150 MA 220/40 1,1 1,5 10.2-2.1 100-600 60   19.434.000
118 Máy bơm nước Ebara 2 ngựa DW VOX 200 380/40 1,5 2 12.5-1.6 100-700 60   20.430.000
Máy bơm ly tâm 1 tầng cánh Ebara LPS – buồng bơm cánh bằng inox 304 – Inline
119 Máy bơm nước Ebara 1 ngựa LPS 40/75 380/100 0,75 1 16.6 – 10.1 70 – 250 Þ49-49   14.339.000
Máy bơm Ebara AGA tự mồi – buồng bơm bằng gang
120 Máy bơm nước Ebara 0,6 ngựa AGA/A 0.60M 220/45 0,44 0,6 37 -16.5 5 – 45 34-34    4.425.000
121 Máy bơm nước Ebara 0,75 ngựa AGA/A 0.75M 220/45 0,55 0,75 45 -18 5 – 50 34-34    4.553.000
122 Máy bơm nước Ebara 1 ngựa AGA 100M 220/45 0,75 1 47.5-23 5 – 60 34-34    4.829.000
123 Máy bơm nước Ebara 1,5 ngựa AGA/B 1.50 M 220/45 1,1 1,5 48-27 10- 100 34-34    8.744.000
GHI CHÚ :
Giá bán ra chưa bao gồm mặt bích
Xuất xứ : EBARA ITALIA, bảo hành: 12 tháng
Hàng nhập khẩu có đầy đủ CO, CQ

 

Xem thêm giá bán các loại máy bơm nước công suất 0.5, 0.75, 1, 1.2 HP (ngựa) khác:

Ý kiến bình luậnTrả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *