Bảng Giá Máy Bơm Nước NTP 1/3, 1/2, 1 Ngựa (HP) 2022

Bảng báo giá máy bơm nước NTP 1/3, 1/2, 1 ngựa (HP) 2019

(Áp dụng từ 01/12/2017  – Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 10% )

Xem thêm:

STT Mã số Động Cơ Đường kính hút – xả Công Suất HP Điện áp (V) LL cao nhất (L/min) Cột áp (m) Giá đại lý

Giá máy bơm bánh răng NTP – vỏ gang đầu gang

1 Máy bơm nước NTP 250W HCP225-1.25 265 K rờle nhiệt 34-34 250W 220 42 20     1.302.000
2 Máy bơm nước NTP 1/2HP HCP225-1.37 265 K rờle nhiệt 34-34 1/2HP 220 37 30     1.541.000
3 Máy bơm nước NTP 1HP HCP225-1.75 265 K rờle nhiệt 34-34 1HP 220 52 41     3.080.000
4 Máy bơm nước NTP 250W HCP225-1.25 265T Rờ le nhiệt 34-34 250W 220 42 20     1.427.000
5 Máy bơm nước NTP 1/2HP HCP225-1.37 265T Rờ le nhiệt 34-34 1/2HP 220 37 30     1.661.000
6 Máy bơm nước NTP 1HP HCP225-1.75 265T Rờ le nhiệt 34-34 1HP 220 52 41     3.200.000
7 Máy bơm nước NTP 1HP HCP225-1.75 205 K rờle nhiệt 34-34 1HP 380 52 41     3.080.000
8 Máy bơm nước NTP 1HP HCP225-1.75 205T Rờ le nhiệt 34-34 1HP 380 52 41     3.200.000

Giá máy bơm bánh răng NTP – vỏ gang đầu inox

9 Máy bơm nước NTP 1/2HP HCS225-1.37 265 K rờle nhiệt 34-34 1/2HP 220 34 30     3.855.000
10 Máy bơm nước NTP 1HP HCS225-1.75 265 K rờle nhiệt 34-34 1HP 220 39 44     6.320.000
11 Máy bơm nước NTP 1/2HP HCS225-1.37 205 K rờle nhiệt 34-34 1/2HP 380 34 30     3.855.000
12 Máy bơm nước NTP 1HP HCS225-1.75 205 K rờle nhiệt 34-34 1HP 380 39 44     6.320.000
13 Máy bơm nước NTP 1/2HP HCS225-1.37 265T Rờ le nhiệt 34-34 1/2HP 220 34 30     4.015.000
14 Máy bơm nước NTP 1HP HCS225-1.75 265T Rờ le nhiệt 34-34 1HP 220 39 44     6.497.000

Giá máy bơm bánh răng tăng áp NTP – đầu gang

15 Máy bơm nước NTP 250W HCF225-1.25 265 K rờle nhiệt 34-34 250W          220 48 25     1.949.000
16 Máy bơm nước NTP 1/2HP HCF225-1.37 265 K rờle nhiệt 34-34 1/2HP          220 38 30     2.183.000
17 Máy bơm nước NTP 250W HCF225-1.25 265T Rờ le nhiệt 34-34 250W          220 48 25     2.074.000
18 Máy bơm nước NTP 1/2HP HCF225-1.37 265T Rờ le nhiệt 34-34 1/2HP          220 38 30     2.311.000
19 Máy bơm nước NTP 1/4HP HCA225-1.18 265 K rờle nhiệt 34-34 1/4HP          220 30 25     1.890.000
20 Máy bơm nước NTP 250W HCA225-1.25 265 K rờle nhiệt 34-34 250W          220 42 20     2.027.000
21 Máy bơm nước NTP 1/2HP HCA225-1.37 265 K rờle nhiệt 34-34 1/2HP          220 37 30     2.252.000
22 Máy bơm nước NTP 1HP HCA225-1.75 265 K rờle nhiệt 34-34 1HP          220 54 41     3.555.000
23 Máy bơm nước NTP 1HP HCA225-1.75 205 K rờle nhiệt 34-34 1HP          380 54 41     4.506.000
24 Máy bơm nước NTP 1/4HP HCA225-1.18 265T Rờ le nhiệt 34-34 1/4HP          220 30 25     2.048.000
25 Máy bơm nước NTP 250W HCA225-1.25 265T K rờle nhiệt 34-34 250W          220 42 20     2.133.000
26 Máy bơm nước NTP 1/2HP HCA225-1.37 265T Rờ le nhiệt 34-34 1/2HP          220 37 30     2.370.000
27 Máy bơm nước NTP 1HP HCA225-1.75 265T Rờ le nhiệt 34-34 1HP          220 54 41     3.674.000
28 Máy bơm nước NTP 1HP HCA225-1.75 205T Rờ le nhiệt 34-34 1HP          380 54 41     4.678.000

Giá máy bơm bánh răng tăng áp NTP – đầu gang – bơm nước nóng

29 Máy bơm nước NTP 1/4HP HCB225-1.18 265 K rờle nhiệt 34-34 1/4HP 220 30 25     2.205.000
30 Máy bơm nước NTP 250W HCB225-1.25 265 K rờle nhiệt 34-34 250W 220 42 20     2.370.000
31 Máy bơm nước NTP 1/2HP HCB225-1.37 265 K rờle nhiệt 34-34 1/2HP 220 37 30     2.607.000
32 Máy bơm nước NTP 1HP HCB225-1.75 265 K rờle nhiệt 34-34 1HP 220 54 41     3.976.000
33 Máy bơm nước NTP 1HP HCB225-1.75 205 K rờle nhiệt 34-34 1HP 380 54 41     4.912.000
34 Máy bơm nước NTP 1/4HP HCB225-1.18 265T Rờ le nhiệt 34-34 1/4HP 220 30 25     2.363.000
35 Máy bơm nước NTP 250W HCB225-1.25 265T K rờle nhiệt 34-34 250W 220 42 20     2.495.000
36 Máy bơm nước NTP 1/2HP HCB225-1.37 265T Rờ le nhiệt 34-34 1/2HP 220 37 30     2.729.000
37 Máy bơm nước NTP 1HP HCB225-1.75 265T Rờ le nhiệt 34-34 1HP 220 54 41     4.054.000
38 Máy bơm nước NTP 1HP HCB225-1.75 205T Rờ le nhiệt 34-34 1HP 380 54 41     4.990.000

Giá máy bơm bánh răng NTP – vỏ nhôm đầu inox

39 Máy bơm nước NTP 1/2HP LCS225-1.37 265 NTP 34-34 1/2HP          220 45 36     3.734.000

Giá máy bơm chìm nước thải NTP

40 Máy bơm chìm nước thải NTP 100W HSM225-1.10 265 NTP 27-27 100W 220 70 6     1.470.000
41 Máy bơm nước NTP 250W HSM240-1.25 265 NTP 49-49 250W 220 140 8     2.176.000
42 Máy bơm nước NTP 1/2HP HSM250-1.37 265 NTP 60-60 1/2HP 220 210 10     2.421.000
43 Máy bơm nước NTP 1HP HSM250-1.75 265 NTP 60-60 1HP 220 300 9     4.344.000
44 Máy bơm nước NTP 1HP HSM730-1.75 265 NTP 42-42 1HP 220 250 25     4.344.000
45 Máy bơm nước NTP 1HP HSM280-1.75 265 NTP 90-90 1HP 220 400 9     4.715.000
46 Máy bơm nước NTP 1/2HP HSM250-1.37 205 NTP 60-60 1/2HP 380 210 10     2.421.000
47 Máy bơm nước NTP 1HP HSM250-1.75 205 NTP 60-60 1HP 380 300 9     4.344.000
48 Máy bơm nước NTP 1HP HSM280-1.75 205 NTP 90-90 1HP 380 400 9     4.715.000

Giá máy bơm chìm hút bùn NTP

49 Máy bơm nước NTP 250W HSF240-1.25 265 NTP 49-49 250W 220 140 8     2.176.000
50 Máy bơm nước NTP 1/2HP HSF250-1.37 265 NTP 60-60 1/2HP 220 210 10     2.421.000
51 Máy bơm nước NTP 1HP HSF250-1.75 265 NTP 60-60 1HP 220 300 9     4.344.000
52 Máy bơm nước NTP 1HP HSF280-1.75 265 NTP 90-90 1HP 220 400 9     4.715.000
53 Máy bơm nước NTP 1/2HP HSF250-1.37 205 NTP 60-60 1/2HP 380 210 10     2.421.000
54 Máy bơm nước NTP 1HP HSF250-1.75 205 NTP 60-60 1HP 380 300 9     4.344.000
55 Máy bơm nước NTP 1HP HSF280-1.75 205 NTP 90-90 1HP 380 400 9     4.715.000

Giá máy bơm chìm hút nước thải NTP Inox

56 Máy bơm nước NTP 1/2HP SSM250-1.37 265 NTP 60-60 1/2HP 220 210 10   10.120.000
57 Máy bơm nước NTP 1HP SSM250-1.75 265 NTP 60-60 1HP 220 270 13   13.488.000
58 Máy bơm nước NTP 1/2HP SSM250-1.37 205 NTP 60-60 1/2HP 220 210 10   10.120.000
59 Máy bơm nước NTP 1HP SSM250-1.75 205 NTP 60-60 1HP 380 270 13   13.488.000

Giá máy bơm chìm hút bùn NTP inox

60 Máy bơm nước NTP 1/2HP SSF250-1.37 265 NTP 60-60 1/2HP 220 210 10   10.120.000
61 Máy bơm nước NTP 1HP SSF250-1.75 265 NTP 60-60 1HP 220 270 13   13.488.000
62 Máy bơm nước NTP 1/2HP SSF250-1.37 205 NTP 60-60 1/2HP 220 210 10   10.120.000
63 Máy bơm nước NTP 1HP SSF250-1.75 205 NTP 60-60 1HP 380 270 13   13.488.000

Giá máy bơm chìm hút nước thải NTP – có phao

64 Máy bơm nước NTP 250W HSM240-1.25 265 (T) NTP 49-49 250W 220 120 7     3.293.000
65 Máy bơm nước NTP 1/2HP HSM250-1.37 265 (T) NTP 60-60 1/2HP 220 130 7     3.544.000
66 Máy bơm nước NTP 1HP HSM250-1.75 265 (T) NTP 60-60 1HP 220 300 9     6.553.000
67 Máy bơm nước NTP 1HP HSM280-1.75 265 (T) NTP 90-90 1HP 220 400 9     6.943.000
68 Máy bơm nước NTP 1HP HSM250-1.75 205 (T) NTP 60-60 1HP 380 300 9     6.553.000
69 Máy bơm nước NTP 1HP HSM280-1.75 205 (T) NTP 90-90 1HP 380 400 9     6.924.000

Giá máy bơm chìm hút bùn NTP – có phao

70 Máy bơm nước NTP 250W HSF240-1.25 265 (T) NTP 49-49 250W 220 120 7     3.293.000
71 Máy bơm nước NTP 1/2HP HSF250-1.37 265 (T) NTP 60-60 1/2HP 220 130 7     3.544.000
72 Máy bơm nước NTP 1HP HSF250-1.75 265 (T) NTP 60-60 1HP 220 300 9     6.553.000
73 Máy bơm nước NTP 1HP HSF280-1.75 265 (T) NTP 90-90 1HP 220 400 9     6.943.000
74 Máy bơm nước NTP 1HP HSF250-1.75 205 (T) NTP 60-60 1HP 380 300 9     6.553.000
75 Máy bơm nước NTP 1HP HSF280-1.75 205 (T) NTP 90-90 1HP 380 400 9     6.924.000

Giá máy bơm phun tăng áp NTP – vỏ nhôm đầu inox

76 Máy bơm nước NTP 1/2HP LJA225-1.37 265 K rờle nhiệt 34-34 1/2HP          220 32 29     3.792.000
77 Máy bơm nước NTP 1/2HP LJA225-1.37 265T Rờ le nhiệt 34-34 1/2HP          220 32 29     3.911.000

Giá máy bơm phun tăng áp NTP – vỏ gang đầu inox

Máy bơm tăng áp NTP
Máy bơm tăng áp NTP
78 Máy bơm nước NTP 3/4HP HJA225-1.50 265 K rờle nhiệt 34-34 3/4HP 220 32 33     3.437.000
79 Máy bơm nước NTP 1HP HJA225-1.75 265 K rờle nhiệt 34-34 1HP 220 47 40     4.027.000
80 Máy bơm nước NTP 1HP HJA225-1.75 205 K rờle nhiệt 34-34 1HP 380 47 40     6.162.000
81 Máy bơm nước NTP 3/4HP HJA225-1.50 265T Rờ le nhiệt 34-34 3/4HP 220 32 33     4.622.000
82 Máy bơm nước NTP 1HP HJA225-1.75 265T Rờ le nhiệt 34-34 1HP 220 47 40     5.096.000
83 Máy bơm nước NTP 1HP HJA225-1.75 205T Rờ le nhiệt 34-34 1HP 380 47 40     6.281.000

Giá máy bơm phun NTP vỏ nhôm đầu inox

84 Máy bơm nước NTP 1/2HP LJP225-1.37 265 K rờle nhiệt 34-34 1/2HP 220 32 29     2.489.000
85 Máy bơm nước NTP 1/2HP LJP225-1.37 265T Rờ le nhiệt 34-34 1/2HP 220 32 29     2.607.000

Giá máy bơm phun NTP – vỏ gang đầu inox

86 Máy bơm nước NTP 0.5KW HJP225-1.50 265 K rờle nhiệt 34-34 0.5KW 220 32 33     3.200.000
87 Máy bơm nước NTP 1HP HJP225-1.75 265 K rờle nhiệt 34-34 1HP 220 47 40     3.674.000
88 Máy bơm nước NTP 1HP HJP225-1.75 205 K rờle nhiệt 34-34 1HP 380 47 40     3.674.000
89 Máy bơm nước NTP 0.5KW HJP225-1.50 265T Rờ le nhiệt 34-34 0.5KW 220 32 33     3.318.000
90 Máy bơm nước NTP 1HP HJP225-1.75 265T Rờ le nhiệt 34-34 1HP 220 47 40     3.792.000
91 Máy bơm nước NTP 1HP HJP225-1.75 205T Rờ le nhiệt 34-34 1HP 380 47 40     3.674.000

Giá máy bơm tăng áp điện tử NTP (nước lạnh)

92 Máy bơm nước NTP 1/4HP EQA220-3.18 265 NTP 27-27 1/4HP 220 48 19     3.649.000
93 Máy bơm nước NTP 1/2HP EQA225-3.37 265 NTP 34-34 1/2HP 220 64 23     4.054.000
94 Máy bơm nước NTP 1HP EQA225-3.75 265 NTP 34-34 1HP 220 100 35     5.457.000

Giá máy bơm đẩy cao NTP – dùng trong lò hơi (bơm sừng trâu)

95 Máy bơm nước NTP 1HP HCP325-1.75 205 TECO 34-34 1HP 380 45 8   12.864.000

Giá máy bơm tự hút NTP – đầu gang

Máy bơm tự hút đầu gang NTP hsp
Máy bơm tự hút đầu gang NTP hsp
96 Máy bơm nước NTP 1HP HSP250-1.75 265 NTP 60-60 1HP 220 193 12     5.451.000
97 Máy bơm nước NTP 1HP HSP250-1.75 205 NTP 60-60 1HP 380 193 13     5.096.000

Giá máy bơm tubin NTP

98 Máy bơm nước NTP 1/2HP HTP225-2.37 265 NTP 34-34 1/2HP 220 75 16     2.393.000
99 Máy bơm nước NTP 1HP HTP225-2.75 265 NTP 34-34 1HP 220 109 23     4.249.000
100 Máy bơm nước NTP 1/2HP HTP225-2.37 205 NTP 34-34 1/2HP 380 84 19     2.154.000
101 Máy bơm nước NTP 1HP HTP225-2.75 205 NTP 34-34 1HP 380 109 23     3.836.000

Giá máy bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang NTP

102 Máy bơm nước NTP 1HP HVP340-1.75 205 TECO 49-49 1HP 380 160 10     5.847.000
103 Máy bơm nước NTP 1HP HVP240-1.75 265 NTP 49-49 1HP 220 160 10     5.670.000
104 Máy bơm nước NTP 1HP HVP240-1.75 205 NTP 49-49 1HP 380 160 10     5.155.000

Giá máy bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox NTP

105 Máy bơm nước NTP 1HP HVS340-1.75 205 TECO 49-49 1HP 380 140 20     9.265.000
106 Máy bơm nước NTP 1HP HVS240-1.75 265 NTP 49-49 1HP 220 160 10     9.409.000
107 Máy bơm nước NTP 1HP HVS240-1.75 205 NTP 49-49 1HP 380 160 10     8.554.000

Giá máy bơm nước đồng ruộng NTP

108 Máy bơm nước NTP 1HP HVY250-1.75 265 NTP 60-60 1HP 220 350 14     2.160.000

Giá máy bơm tự hút NTP – bơm hóa chất đầu nhựa

Máy bơm hóa chất Đài Loan NTP USP
Máy bơm hóa chất Đài Loan NTP USP
109 Máy bơm nước NTP 1HP USP240-11.1 205 NTP 49-49 1HP 380 240 13   12.630.000

Giá máy bơm ly tâm NTP – bơm hóa chất đầu nhựa 

Máy bơm hóa chất đầu nhựa NTP UVP
Máy bơm hóa chất đầu nhựa NTP UVP
110 Máy bơm nước NTP 1HP UVP225-1.75 205 NTP 34-21 1HP 380 100 10     8.709.000
GHI CHÚ :
1/ Giá trên chưa gồm thuế VAT 10% .
2/ XUẤT XỨ  : NTP PUMP
3/ Bảo hành : 12 tháng

 

 

Ý kiến bình luậnTrả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *