Giá máy bơm hỏa tiễn 1, 1.5, 2, 3, 4, 5 ngựa (hp) 1 pha 220v – 3 pha 380v

Bảng giá máy bơm nước hỏa tiễn Pentax Italia

Hình ảnh máy bơm hỏa tiễn Pentax
Hình ảnh máy bơm hỏa tiễn Pentax
STT MODEL CÔNG SUẤT
HP
ĐIỆN ÁP ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ LƯU LƯỢNG
Q (m3/h)
CỘT ÁP
H (m)
Giá bán
Máy bơm hỏa tiễn 4 inch: Guồng bơm Pentax + Động cơ Pentax (hoặc Coverco) LIÊN HỆ

Giá máy bơm hỏa tiễn 1hp Pentax Italy

1 Máy bơm giếng khoan 1hp 4S 10-07 1 220 60 1.2 – 9.6 46 – 12

Giá máy bơm hỏa tiễn Pentax 1.5kw – 2hp

2 Máy bơm giếng khoan 2hp 4S 10-10 2 220 60 1.2 – 9.6 66 – 16
3 Máy bơm giếng khoan 2hp 4S 14-8 2 220 60 1.2 – 13.2 57 – 10
4 Máy bơm giếng khoan 2hp 4S 10-13 2 220 60 1.2 – 9.6 85 – 22
5 Máy bơm giếng khoan 2hp 4ST 14-8 2 380 60 1.2 – 13.2 57 – 10
6 Máy bơm giếng khoan 2hp 4ST 10-13 2 380 60 1.2 – 9.6 85 – 22

Máy bơm hỏa tiễn 3hp (2.2kw) 1 pha 220v – 3 pha 380v Pentax

7 Máy bơm hỏa tiễn 3hp 220v 4S 10-19 3 220 60 1.2 – 9.6 125 – 35
8 Máy bơm hỏa tiễn 3hp 220v 4S 14-12 3 220 60 1.2 – 13.2 83 – 12
9 Máy bơm hỏa tiễn 3hp 1 pha 4S 24-10 3 220 60 3.6 – 24 56 – 6
10 Máy bơm hỏa tiễn 3hp 3 pha 4ST 10-19 3 380 60 2.4 – 9.6 125 – 35
11 Máy bơm hỏa tiễn 3hp 3 pha 4ST 14-12 3 380 60 1.2 – 13.2 83 – 12
12 Máy bơm hỏa tiễn 3hp 380v 4ST 24-10 3 380 60 3.6 – 24 56 – 6

Máy bơm hỏa tiễn 4hp Pentax Ý

13 Máy bơm hỏa tiễn 4hp 4ST 24-14 4 380 60 3.6 – 24 76 – 7

Máy bơm hỏa tiễn 5,5hp Pentax 3 pha 380v

14 Máy bơm hỏa tiễn 5,5hp 4ST 24-19 5,5 380 60 3.6 – 24 105 – 11

 

Xem thêmcấu tạo máy bơm nước giếng khoan

Bảng giá máy bơm hỏa tiễn NTP Đài Loan

Hình ảnh máy bơm hỏa tiễn NTP Đài Loan
Hình ảnh máy bơm hỏa tiễn NTP Đài Loan
STT TÊN HÀNG CÔNG SUẤT HP SỐ CÁNH QUẠT ĐK HỌNG XẢ ĐIỆN ÁP  LƯU LƯỢNG max (m3/h) CỘT ÁP max H(m)  GIÁ BÁN
Máy bơm hỏa tiễn 4 inch NTP – Motor giải nhiệt dầu, cánh nhựa chịu cát LIÊN HỆ

Giá bơm hỏa tiễn 2hp NTP Đài Loan

1 Máy bơm nước hỏa tiễn 2hp SWS250-71.5 265 2HP 7 60 220V 15.6 40
2 Máy bơm nước hỏa tiễn 2hp SWS250-91.5 265 2HP 9 60 220V 9 64
3 Máy bơm nước hỏa tiễn 2hp SWS250-71.5 205 2HP 7 60 380V 15.6 40
4 Máy bơm nước hỏa tiễn 2hp SWS250-91.5 205 2HP 9 60 380V 9 64

Máy bơm hỏa tiễn 3hp NTP

5 Máy bơm hỏa tiễn 3hp 220v SWS250-102.2 265 3HP 10 60 220V 15.6 54
6 Máy bơm hỏa tiễn 3hp 220v SWS250-142.2 265 3HP 14 60 220V 15.6 78
7 Bơm hỏa tiễn 3hp 3 pha SWS250-102.2 205 3HP 10 60 380V 15.6 54
8 Bơm hỏa tiễn 3hp 3 pha SWS250-142.2 205 3HP 14 60 380V 15.6 78

Giá máy bơm hỏa tiễn 5hp 3 pha – 4kw NTP

9 Bơm hỏa tiễn 3 pha 5hp SWS250-143.7 205 5HP 14 60 380V 15.6 78
10  Bơm hỏa tiễn 3 pha 5hp SWS250-183.7 205 5HP 18 60 380V 15.6 105

Xem thêmcách lắp máy bơm hỏa tiễn

Bảng giá máy bơm hỏa tiễn Mastra Trung Quốc

Hình ảnh máy bơm hỏa tiễn Mastra Trung Quốc
Hình ảnh máy bơm hỏa tiễn Mastra Trung Quốc
STT MODEL ĐIỆN ÁP CÔNG SUẤT CỘT ÁP LƯU LƯƠNG (m3/h)  GIÁ BÁN
HP KW H(m)
Máy bơm hỏa tiễn Mastra cánh nhựa đầu đồng

Máy bơm hỏa tiễn 1hp 3 inch Mastra

LIÊN HỆ
1 Máy bơm hỏa tiễn 1hp 3 inch R95 – T23 220 1 0,75 58m-34m 1.2m-2,.4m3
2 Máy bơm hỏa tiễn 1hp 3 inch R95 – T32 220 1 0,75 81m-48m 1.2m-2,.4m3

Máy bơm hỏa tiễn 1hp 4 inch Mastra

3 Máy bơm hỏa tiễn 1hp R95 – VC – 09 220 1 0,75 57m-36m 3m-5m3

Giá máy bơm hỏa tiễn 1,5hp 4 inch Mastra

4 Máy bơm hỏa tiễn 1,5hp R95 – VC – 12 220 1,5 1,1 76m-38m 3m-6m3
5 Máy bơm hỏa tiễn 1,5hp R95 – BF – 09 220 1,5 1,1 59m-30m 4m-7m3

Giá máy bơm hỏa tiễn 2hp Mastra

6 Máy bơm hỏa tiễn 2hp R95 – BF – 13 220 / 380 2 1,5 83m-40m 4m-7m3
7 Máy bơm hỏa tiễn 2hp R95 – DF – 08 220 / 380 2 1,5 44m-24m 6m-10m3
8 Máy bơm hỏa tiễn 2hp R95 – VC – 16 220 / 380 2 1,5 101m-64m 3m-5m3

Máy bơm hỏa tiễn 3 ngựa Mastra

9 Máy bơm hỏa tiễn 3hp Mastra R95 – DF – 13 220 / 380 3 2,2 75m-43m 6m-10m3
10 Máy bơm hỏa tiễn 3hp Mastra R95 – MA – 10 220 / 380 3 2,2 44m-29m 8m-14m3
11 Máy bơm hỏa tiễn 3hp Mastra R95 – BF – 18 220 / 380 3 2,2 115m-57m 4m-7m3

Máy bơm hỏa tiễn 4hp Mastra

12 Máy bơm hỏa tiễn 4hp Mastra R95 – BF – 20 380 4 3 115m-65m 6m-10m3
13 Máy bơm hỏa tiễn 4hp Mastra R95 – DF – 17 380 4 3 100m-59m 6m-10m3
14 Máy bơm hỏa tiễn 4hp Mastra R95 – DG – 10 380 4 3 44m-28m 12m-20m3

Máy bơm hỏa tiễn 5,5hp Mastra

15 Máy bơm hỏa tiễn 5,5hp Mastra R95 – DF – 24 380 5,5 4 130m-80m 6m-10m3
16 Máy bơm hỏa tiễn 5.5hp Mastra R95 – MA – 17 380 5,5 4 82m-59m 8m-14m3
17 Máy bơm hỏa tiễn 5.5hp Mastra R95 – DG – 14 380 5,5 4 62m-36m 12m-20m3
Máy bơm hỏa tiễn Mastra Cánh Inox + Đầu Inox

Giá bơm hỏa tiễn 1,5hp Mastra

LIÊN HỆ
23 Máy bơm hỏa tiễn Trung Quốc 1.5hp R95-ST6-12 220 1,5 1,1 72m-31m 2.1m-6m3

Giá bơm hỏa tiễn 2hp Mastra

24 Máy bơm hỏa tiễn Trung Quốc 2hp R95-ST6-16 220 / 380 2 1,5 98m-46m 2.1m-6m3
25 Máy bơm hỏa tiễn Trung Quốc 2hp R95-ST4-18 220 / 380 2 1,5 113m-25m 1.5m-6m3

Máy bơm hỏa tiễn 3hp 220v – 380v Mastra

26 Máy bơm hỏa tiễn Trung Quốc 3hp R95-ST8-20 220 / 380 3 2,2 107m-40m 3m-8.4m3
27 Máy bơm hỏa tiễn Trung Quốc 3hp R95-ST6-24 220 / 380 3 2,2 142m-62m 2.1m-6m3

Giá máy bơm hỏa tiễn 4hp – 4inch Mastra

28 Máy bơm hỏa tiễn Trung Quốc 4hp R95-ST8-27 380 4 3 145m-55m 3m-8.4m3

Giá máy bơm hỏa tiễn 5,5hp Mastra

29 Máy bơm hỏa tiễn Trung Quốc 5.5hp R95-ST14-19 380 5,5 4 102m-37m 6m-15.6m3
30 Máy bơm hỏa tiễn Trung Quốc 5.5hp R95-ST9-23 380 5,5 4 134m-60m 4.8m-12m3

Xem thêm: máy bơm nước giếng khoan không lên nước

Bảng giá máy bơm hỏa tiễn 2 inch Coverco Ý

Hình ảnh máy bơm nước giếng khoan Coverco
Hình ảnh máy bơm nước giếng khoan Coverco
STT TÊN HÀNG CÔNG SUẤT HP SỐ CÁNH QUẠT ĐK HỌNG XẢ ĐIỆN ÁP  LƯU LƯỢNG (M3/H) CỘT ÁP H(m)  GIÁ BÁN
Máy bơm hỏa tiễn 4 inch Coverco – Motor giải nhiệt dầu – Cánh nhựa chịu cát

Giá máy bơm hỏa tiễn 2 inch – 2hp Coverco

LIÊN HỆ
1 Máy bơm hỏa tiễn 2 inch 2hp NPS4 SN 408/09 2HP 09 CÁNH 2″ 220V-380V 3.6 – 12 54-15
2 Máy bơm hỏa tiễn 2 inch 2hp NPS4 SN 406/13 2HP 13 CÁNH 2″ 220V-380V 2.7-9 74-31

Máy bơm hỏa tiễn 2 inch 3hp 3 pha Coverco

3 Máy bơm hỏa tiễn 2 inch 3hp NPS4 SN 412/11 3HP 11 CÁNH 2″ 220V-380V 5.4-17 58-11
4 Máy bơm hỏa tiễn 2 inch 3hp NPS4 SN 409/14 3HP 14 CÁNH 2″ 220V-380V 4.8-14.4 71-24
5 Máy bơm hỏa tiễn 2 inch 3hp NPS4 SN 406/19 3HP 19 CÁNH 2″ 220V-380V 2.7-9 103-41

Máy bơm hỏa tiễn 2 inch 4hp Coverco

6 Máy bơm hỏa tiễn 2 inch 4hp NPS4 SN 415/12 4HP 12 CÁNH 2″ 380V 9-24 55-12
7 Máy bơm hỏa tiễn 2 inch 4hp NPS4 SN 408/18 4HP 18 CÁNH 2″ 380V 3.6-12 108-32

Máy bơm hỏa tiễn 3 pha 5,5hp Coverco

8 Máy bơm hỏa tiễn 2 inch 5.5hp NPS4 SN 415/16 5,5HP 16 CÁNH 2″ 380V 9-24 78-16
9 Máy bơm hỏa tiễn 2 inch 5.5hp NPS4 SN 408/23 5,5HP 23 CÁNH 2″ 380V 3.6-12 142-41

 

Bảng giá máy bơm hỏa tiễn 4 inch Ircem Italia

Hình ảnh máy bơm hỏa tiễn Ircem Italia
Hình ảnh máy bơm hỏa tiễn Ircem Italia
STT TÊN HÀNG HÓA CÔNG SUẤT ĐIỆN ÁP  SỐ CÁNH ỐNG ĐẨY LƯU LƯỢNG (M3/H) CỘT ÁP H(m)  GIÁ BÁN
 CHƯA VAT
Máy bơm hỏa tiễn 4 inch Ircem Đầu Inox + cánh bơm bằng nhựa

Máy bơm hỏa tiễn 1,5hp Ircem 4 inch

LIÊN HỆ
1 Máy bơm hỏa tiễn 1 pha 1.5hp 6BH11S 1,5 1~ 220V 10 49 3.6 – 8.1 49 – 22
2 Máy bơm hỏa tiễn 1 pha 1.5hp 6BH11T 1,5 3~ 380V 10 40 3.6 – 8.1 49 – 22

Giá máy bơm hỏa tiễn 2hp Ircem

3 Máy bơm hỏa tiễn 1 pha 2hp 1 pha 8BH15S 2 1~ 220V 8 60 3.6 – 9.6 47 – 30
4 Máy bơm hỏa tiễn 1 pha 2hp 1 pha 6BH15S 2 1~ 220V 14 40 3.6 – 8.1 69 – 31
5 Máy bơm hỏa tiễn 1 pha 2hp 2 pha 6BH15T 2 3~ 380V 14 49 3.6 – 8.1 69 – 31
6 Máy bơm hỏa tiễn 1 pha 2hp 3 pha 8BH15T 2 3~ 380V 8 60 3.6 – 9.6 47 – 30

Máy bơm hỏa tiễn 3hp 3 pha Ircem

7 Máy bơm hỏa tiễn 3hp 220v 8BH22S 3 1~ 220V 13 60 3.6 – 9.6 76 – 49
8 Máy bơm hỏa tiễn 3hp 220v 12BH22S 3 1~ 220V 11 60 6.0 – 15 58 – 26
9 Máy bơm hỏa tiễn 2.2kw 3 pha 8BH22T 3 3~ 380V 13 60 3.6 – 9.6 76 – 49
10 Máy bơm hỏa tiễn 2.2kw 3 pha 12BH22T 3 3~ 380V 11 60 6.0 – 15 58 – 26

Máy bơm hỏa tiễn 4hp 3 pha Ircem

11 Máy bơm hỏa tiễn 4hp 16BH30T 4 3~ 380V 11 60 8.4 – 22.0 51 – 22

Máy bơm hỏa tiễn 5,5hp Ircem

12 Máy bơm hỏa tiễn 5.5hp 3 pha 16BH40T 5,5 3~ 380V 15 60 8.4 – 22.0 70 – 30
Máy bơm hỏa tiễn 4 inch Ircem Đầu bơm + Cánh bơm bằng Inox

Giá bơm hỏa tiễn 1,5 ngựa Ircem

LIÊN HỆ
13 Giá bơm hỏa tiễn 1.5hp 220v 5SP11S 1,5 1~ 220V 11 49 2.0 – 7.0 62 -17
14 Giá bơm hỏa tiễn 1.5hp 380v 5SP11T 1,5 3~ 380V 11 49 2.0 – 7.0 62 -17

Máy bơm hỏa tiễn 2 ngựa Ircem

15 Giá bơm hỏa tiễn 2 hp 1 pha 8SP15S 2 1~ 220V 9 60 2.0 – 12 54 – 11
16 Giá máy bơm hỏa tiễn 2hp 3 pha 8SP15T 2 3~ 380V 9 60 2.0 – 12 54 – 11

Máy bơm hỏa tiễn 3 ngựa Ircem

17 Máy bơm hỏa tiễn 3hp 220v 8SP22S 3 1~ 220V 14 60 2.0 – 12 83 – 17
18 Máy bơm hỏa tiễn 3 hp 1 pha 14SP22S 3 1~ 220V 6 60 6.0 – 19 37 – 9
19 Máy bơm hỏa tiễn 3hp 3 pha 8SP22T 3 3~ 380V 14 60 2.0 – 12 83 – 17
20 Máy bơm hỏa tiễn 3hp 3 pha 14SP22T 3 3~ 380V 6 60 6.0 – 19 37 – 9

Máy bơm hỏa tiễn 4 ngựa Ircem

21 Máy bơm hỏa tiễn 4 hp 14SP30T 4 3~ 380V 9 60 6.0 – 19 55 – 14

Máy bơm hỏa tiễn 5,5 ngựa Ircem

22 Máy bơm hỏa tiễn 5.5hp 3 pha 14SP40T 5,5 3~ 380V 12 60 6.0 – 19 74 – 19

 

Bảng giá máy bơm hỏa tiễn Franklink Mỹ

Hình ảnh máy bơm hỏa tiễn Franklink
Hình ảnh máy bơm hỏa tiễn Franklink
STT TÊN HÀNG CỘT ÁP
(M)
LƯU LƯỢNG
(M3/H)
MOTOR GUỒNG ĐƠN GIÁ
QUY CÁCH QUY CÁCH
Máy bơm hỏa tiễn 4 inch Franklin – Cánh nhựa chịu cát

Máy bơm hỏa tiễn 2hp Franklin

LIÊN HỆ
1 Máy bơm hỏa tiễn 1.5kw 100FA2S4-PEXB 60-40 5-7 2HP 220V 2 HP 14 CÁNH
2 Máy bơm hỏa tiễn 1.5kw 100FA2S4-PEXB 60-40 5-7 2HP 380V 2 HP 14 CÁNH

Máy bơm hỏa tiễn 3hp Franklin

3 Máy bơm hỏa tiễn 3hp 220v 100FA3S4-PEXB 60-100 7-5 3HP 220V 3 HP 22 CÁNH
4 Máy bơm hỏa tiễn 3hp 3 pha 100FA3S4-PEXB 60-100 7-5 3HP 380V 3 HP 22 CÁNH
5 Máy bơm hỏa tiễn 3hp 220v 270FA3S4-PEXB 30-45 16-10 3HP 220V 3 HP 11 CÁNH
6 Máy bơm hỏa tiễn 3 hp 3 pha 270FA3S4-PEXB 30-45 16-10 3HP 380V 3 HP 11 CÁNH

Giá máy bơm hỏa tiễn 4kw – 5HP Franklin

7 Máy bơm hỏa tiễn 4kw 200FA5S4-PEXB 60-80 12-8 5HP 380V 5 HP 17 CÁNH
8 Máy bơm hỏa tiễn 4kw 270FA5S4-PEXB 54-80 17-9 5HP 380V 5 HP 19 CÁNH

 

 

Rất nhiều người luôn tự chọn máy bơm hỏa tiễn loại 1, 1.5, 2, 3, 4, 5 ngựa cho mình mà không cần nhờ đến tư vấn của nhà cung cấp. Chính vì vậy mà đã chọn sai sản phẩm và phải mất công đổi lại.

Vì thế, hôm nay chúng tôi sẽ có một bài viết hướng dẫn về cách chọn máy bơm nước hỏa tiễn loại 1, 1.5, 2, 3, 4, 5 ngựa, để bạn đó có thêm kiến thức chọn sản phẩm tốt hơn.

 

Nên chọn máy bơm đặt cạn hay đặt chìm

Tùy vào mực nước, lưu lượng nước sử dụng mà chọn loại máy bơm phù hợp.

Các loại giếng khoan sâu, giếng khoan công nghiệp, giếng có lưu lượng khai thác nước lớn, nếu dùng máy bơm giếng sâu đặt cạn thì cần phải sử dụng máy bơm nước công nghiệp mới có thể đạt được lưu lượng nước và chiều sâu hút của giếng. Nhưng sử dụng như vậy sẽ tốn rất nhiều chi phí, điện…

Vì vậy, sử dụng máy bơm hỏa tiễn loại 1, 1.5, 2, 3, 4, 5 ngựa (hp) là tối ưu nhất, bởi các dòng máy này có chiều cao bơm lớn với lưu lượng nước lớn nên có thể lắp đặt tại những giếng khoan sâu.

 

Nên chọn loại máy bơm hỏa tiễn đặt chìm nào?

Máy bơm nước hỏa tiễn đặt chìm 1, 1.5, 2, 3, 4, 5 hp (ngựa) có rất nhiều loại cho bạn lựa chọn. Bạn có thể chọn loại thích hợp dựa vào một số chỉ số kỹ thuật sau.

Chọn đường kính bơm

Theo tiêu chuẩn lựa chọn máy bơm nước hỏa tiễn, đường kính ống chống của giếng phải lớn hơn đường kính của bơm 1 cấp, để đảm bảo nâng hạ bơm dễ dàng và có đủ mặt thoáng để bơm hoạt động tốt nhất.

Ví dụ: Tại vị trí đặt bơm, ống chống của giếng có đường kính 4inch (100mm) thì chỉ có thể sử dụng máy bơm giếng khoan có đường kính 3inch (80mm).

Chọn lưu lượng, cột áp và công suất bơm

Tùy theo chiều cao bơm (tính từ vị trí đặt máy bơm đến vị trí lưu trữ nước), lưu lượng thiết kế của giếng… mà lựa chọn các sản phẩm máy bơm có công suất phù hợp. Các chỉ số công suất luôn được ghi rõ trên thân máy, bạn có thể tìm thấy chúng bất kì lúc nào.

Chọn thương hiệu và nhà cung cấp

Bơm nước giếng khoan sâu Pentax, Ebara của Italia hoặc sản phẩm máy bơm nước giếng khoan và máy bơm nước công nghiệp của Mastra của Trung Quốc…đó là những thương hiệu hàng đầu bạn có thể tin tưởng, lựa chọn.

Để chọn được chiếc máy tốt nhất từ những thương hiệu này, hãy tìm đến những nhà cung cấp uy tín. Nơi cung cấp sản phẩm nhập khẩu chính hãng 100%, đã được cấp chứng nhận chất lượng. Và có những dịch vụ bảo hành, lắp đặt tốt nhất.

Một trong những thương hiệu công ty phân phối bạn có thể tin tưởng là Thuận Phú Group. Công ty chuyên cung cấp các sản phẩm máy bơm nước giếng khoan sâu chính hãng, nhập khẩu đã được cấp phép và lưu hành. Giao hàng miễn phí và bảo hành 12 tháng.

Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp luôn làm việc 24/7 bạn có thể liên hệ bất kì lúc nào nếu  có nhu cầu.

 

Link bài viết: https://maybomnuoc99.com/gia-may-bom-hoa-tien-1-15-2-3-4-5-hp/

Ý kiến bình luậnTrả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *